Výskyt divokých prasat v lokalitě za Vodou

Město Řevnice iniciovalo kontrolní šetření na základě stížnosti občanů na výskyt divokých prasat v této lokalitě za Vodou. Šetření organizoval odbor životního prostředí z Černošic za účasti zástupců města a příslušného mysliveckého spolku.

Na místě bylo zjištěn a konstatován výskyt divokých prasat, poškození parcel a plotů, dále byla konstatována nemožnost odlovu divokých prasat v intravilánu obce ani použití jiného způsobu jejich vytlačení (např. naháňkou). K výskytu a migraci divokých prasat přispívá zejména množství zarostlých pozemků a parcel, jejich nekvalitní oplocení a v neposlední řadě též ukládání rostlinného odpadu ze zahrad, které vytváří bohatý zdroj potravy pro divoká prasata.

Odbor životního prostředí vyzve soukromé vlastníky zarostlých pozemků v lokalitě Za Vodou k jejich vyčištění od porostů a jejich lepšího oplocení. Cílem je snížit možnost úkrytů (pozemků porostlých křovinami) pro divoká prasata v místě.

V této souvislosti v týdnu od 13.3.2023 začne čištění městských pozemků v bývalé pískovně od náletových porostů a keřů. Součástí bude i pálení vyřezaného porostu v místě. Práce potrvají cca 7–10 dnů.

20230302 102554 20230302 102225 20230302 102044