Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Název projektu: Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017396

Termín realizace projektu: 17. 1. 2022 - 31. 3. 2023


Předmětem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby prostřednictvím pořízení nízkoemisního automobilu a notebooku pro potřeby Pečovatelské služby Města Řevnice. Realizace projektu umožňují větší flexibilitu v zajišťování potřebné pečovatelské péče klientům (seniorům a osobám se zdravotním postižením) a větší nezávislost pečovatelek na externích dopravcích, což přispěje ke zlepšení flexibility v plánování a koordinaci poskytování sociální služby.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby prostřednictvím pořízení jednoho nízkoemisního vozidla a jednoho notebooku pro Pečovatelskou službu Města Řevnice.

Pořízením nového automobilu dojde k poskytování modernější, komfortnější služby umožňující větší flexibilitu v zajišťování péče jako je poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc v domácnosti apod., a zajištění větší nezávislosti žadatele na externích dopravcích.

V případě vybavení pro zajištění provozu Pečovatelské služby Města Řevnice se jedná o jeden notebook pro pečovatelku / pečovatelky, který bude s sebou vozit v nově pořízeném automobilu. Notebook bude pečovatelce sloužit k nutné administrativě v terénu. Klienti nejsou v domácím prostředí vybaveni PC a internetem, pečovatelka nemá možnost klientovi pomoci s vyhledáváním služeb nebo potřebnou administrativou.

Výsledky / výstupy projektu vedoucí ke zvýšení poskytovaných sociálních služeb v oblasti pečovatelské služby:

1. Pořízení 1 ks osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice (automobil s energeticky pasivním pohonem) - efektivnější doprava pečovatelky přímo ke klientovi do jeho přirozeného prostředí, vyšší kapacita (zavazadlový prostor) pro dovoz potřebných věcí (pomůcek) a stravy.

2. Pořízení 1 ks notebooku pro zajištění provozu Pečovatelské služby Města Řevnice - efektivnější plánování a řízení poskytované pečovatelské péče, snížení časových i finančních nákladů na zajištění sociální péče.