Retence vody u ZŠ v Řevnicích

V listopadu 2020 byla dokončena výstavba retenčních nádrží v areálu základní školy ve Školní ulici č.p.600.
Celkové náklady na stavbu činily 1,7 mil. Kč včetně DPH.
Tato stavba byla podpořena dotací z Evropské unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí


Publicita Řevnice 1 retence