Revitalizace nádražního skladu (Dřevák)

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cíl projektu: Projekt řeší revitalizaci historické dřevěné budovy bývalého nádražního skladu na multifunkční objekt včetně přístavby dvou kontejnerů. Autorem projektu je Ing. Arch. Šárka Sodomková

Předpokládaná realizace je odvozena od případného získání dotace z programu MMR - podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Půdorys a pohledy - č.1   č.2  č.3