ODPADY

OZV č. 1/2019 -  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice (o odpadech)