MÍSTNÍ POPLATKY

OZV č. 3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná do 31.12.2021 nově bude nahrazena od 1.1.2022 vyhláškou č. 3/2021

OZV č. 4/2019 -o místním poplatku ze psů

OZV č. 5/2019 - o místním poplatku z pobytu  nahrazeno OZV č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu 

OZV č. 6/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    Příloha k OZV č.6/2019

Více ZDE