Podkladové materiály výboru pro územní plán

Reakce členů výboru pro ÚP na petici k vypsání referenda 


Studie přestavby areálu EUROVIA

Studie proveditelnosti PPO 

PPO Řevnice -Na Jamách - studie V01-prezentace k veřejnému projednání 3.6.2019

Veřejné projednání Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Řevnice - 3. 6. 2019

POSOUZENÍ VARIANT ROZVOJE LOKALITY EUROVIA – 20.6.2019

LOKALITA EUROVIA Veřejná diskuze k možným variantám rozvoje území, 20. 6. 2019

Výsledky participace -EUROVIA (8/2019)

Prezentace - optimalizace trati - 25.4.2019

Řevnice – rekonstrukce železniční trati – SŽDC / SUDOP Praha  - Zápis veřejné prezentace a diskuze 25. 4. 2019