Vybavení odborných učeben – Základní škola Řevnice

Příjemce dotace: město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
Odpovědný referent: Bohdana Slámová
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: KDZ, spol. s r.o.,  Razov 1256, Vizovice, IČO: 15526691


Předmětem projektu je nákup kompletního vybavení Základní školy Řevnice, umístěných v nové budově přístavby školy. Vybaveny budou nové kmenové učebny, jazyková učebna a jazyková posluchárna a dále učebny: přírodovědná, vlastivědná a počítačová. Vytvořeno bude také bezpečné místo pro děti a nová sborovna.

Součástí projektu je výsadba tří ovocných stromů v areálu školní zahrady.

Realizace projektu bude dokončena v květnu 2020.


IROP a MMR