Grantové řízení 2020

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Řevnice v roce 2020

Město Řevnice bude ze svého rozpočtu poskytovat v roce 2020 dotace v rámci těchto 2 dotačních programů:

Dotační program č. 1Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Příjem žádostí: od 3.2.2020 do 3.3.2020

Dotační program č. 2: Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí 

Příjem žádostí v I. kole: od 3.2.2020 do 3.3.2020
Příjem žádostí ve II. kole: od 1.6.2020 do 30.6.2020

Žádosti zasílejte na adresu:

město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Bližší informace poskytne:

vedoucí Správního odboru Ing. Alice Bečková, tel: 313 104 225, 725 852 822, e-mail: eso@revnice.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2020 zde 

Žádost o dotaci na celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží zde

Žádost o dotaci na podporu konkrétního projektu či akce zde

Formuláře pro vyúčtování dotace: 

na celoroční činnost v roce 2020

na podporu konkrétní akce v roce 2020


Schválené žádosti o granty (dotace) na rok 2020 včetně přehledů naleznete níže v textu. 

Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky ve výši 350.000,- Kč. O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 14 spolku pro 525 členů do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. Na jednoho člena do 18 let tak v roce 2020 připadá podpora 666,- Kč.

Rada města schválila na svém jednání dne 18.3.2020 přidělení dotace na činnost 12 spolkům, schválení přidělení dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice a spolku Sportklub Řevnice není v kompetenci rady města, ale zastupitelstva (jde o dotaci vyšší než 50 tisíc Kč). Schválení poskytnutí těchto dvou dotací bude projednávat Zastupitelstvo města Řevnice dne 30.3.2020.

Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky ve výši 250.000,- Kč. Město v 1. kole obdrželo 14 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce celkem od 14 subjektů v celkové částce 297.500,- Kč. Rada města schválila na svém jednání dne 18.3.2020 vyhovět zcela nebo zčásti 10 žádostem o přidělení dotace. Rozděleno bude v 1. kole 157.500,- Kč. Schválení přidělení dotace spolku Rockovrat na podporu festivalu Rockový slunovrat není v kompetenci rady města, ale zastupitelstva (žádost o dotaci vyšší než 50 tisíc Kč). Schválení poskytnutí této dotace bude projednávat Zastupitelstvo města Řevnice dne 30.3.2020.


Zápis z grantové komise - 1.kolo  + příloha

Schválené žádosti o dotaci na činnost 2020

Schválené žádosti o dotaci na konkrétní akci -  2020 - 1.kolo

Grantové řízení 2020 - 2.kolo

Kvůli epidemii nového typu koronaviru bylo vládním opatřením omezeno konání hromadných kulturních akcí s účastí do 500 lidí. Z tohoto důvodu se nekonal festival Porta a zrušen byl také dvoudenní festival Rockový Slunovrat. V 1. kole tak bylo skutečně přiděleno  82.500,- Kč.

Město obdrželo ve 2. kole programu 7 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce, celkem od 6 subjektů v celkové částce 155.500,- Kč.

Zápis z grantové komise - 2.kolo + příloha

Schválené žádosti  2.kolo