Dostupné,bezpečné a atraktivní město Řevnice

Projekt: Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009

Od března 2019 realizujeme projekt Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice. Cílem projektu je proměnit Řevnice v efektivní, bezpečné a atraktivní město a naplnit tak připravované koncepční projekty města Řevnice v oblastech:

- Dostupné město, které plánuje svou dopravní dostupnost ve vztahu k dalším obecním aktivitám.

- Atraktivní město, které slouží odpočinku ve veřejné zeleni.

- Atraktivní město sportu.

- Bezpečné město, které disponuje kvalitním veřejným osvětlením, kamerovým systémem a kvalitním povodňovým plánem.