Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích

Předmětem podpory jsou stavební úpravy budovy HZS Řevnice, zahrnující rekonstrukci hygienického zázemí, zásahové šatny, výměnu části střešní krytiny a kompletní rekonstrukci elektroinstalace.Celkové předpokládané náklady stavby:  3 591 075 Kč

Projekt je spolufinancován Středočeským krajem a Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky

Příjemce dotace: Město Řevnice

Realizační firma: RENASTAV s.r.o., Praha, IČO: 26735580

Předpokládaný termín realizace:  leden – červenec 2019

Stavba byla 22.7.2019 ukončena , kolaudace proběhla dne 9.8.2019. Celkové náklady na realizaci stavby činily 3.817.810,- Kč vč. DPH


Znak města     logo stč.kraj HZS