Možnost podání žádosti k realizaci domovních přípojek od 19.8.2019

Město Řevnice oznamuje, že se  dne  13.8. 2019 podařilo v lokalitě  Vrážka úspěšně zkolaudovat kanalizační řady a veřejné části domovních kanalizačních přípojek.

Občané mohou od pondělí 19.8. 2019 podávat žádosti k realizaci domovních přípojek na svých pozemcích.


každé podání musí obsahovat:

Města Řevnic;

EKOS Řevnice;

ČEZ distribuce (elektro)

CETIN (telekomun. Kabely)

RWE (plyn)

souhlasy vlastníků pozemku, kteří jsou do 2m od záměru (mohou být sousedé, pokud je přípojka těsně u plotu),

pokud je na pozemku, kde bude prováděna přípojka zástavní právo, je třeba předložit souhlas věřitele

Stavební úřad má na vyřízení žádosti 30dní.