Historie Lesního divadla

Lesní divadlo Řevnice Bylo založeno v roce 1916 Václavem Čekanem s podporou Okrašlovacího spolku. V roce 1918 bylo podle návrhu stavebního rady Ing. Emila Červinky vystavěno hlediště a šatny. V letech 1971 – 73 proběhla rekonstrukce areálu do dnešní podoby podle návrhu Ing. arch. Vladimíra Weisse a Ing. Josefa Beneše. V roce 2014 bylo vybudováno nové zastřešené jeviště. V současné době je Lesní divadlo domovskou scénou Divadelního souboru Řevnice. Každoročně se stává dějištěm hudebních festivalů a divadelních představení.