Single track Řevnice

Odpovědný referent: Ing. Mojmír Mikula 

V souladu s rekreační funkcí lesa je připravován projekt Singletrack , jehož cílem je nastavit pravidla pro pohyb cyklistů v lese a také podpořit cestovní ruch, který bude mít pozitivní vliv pro rozvoj služeb ve městě.


Informace o projektu

Jedná se o stezku lesem v délce 12 km, šíře 0,5 až 0,7 m vytvořené z místního materiálu, projekt využívá stávající pěšiny. Stezka by měla být otevřena pouze v sezoně od dubna do listopadu.
Součástí projektu je zázemí pro cyklisty v místě současného občerstvení Kůlna a záchytné parkoviště pod hřbitovem.
V současné době se jedná s krajským úřadem o možnosti spolufinancování a projekt je upravován podle připomínek profesních spolků, sdružení a dotčených schvalovacích orgánů.

Projektová dokumentace 

Průvodní zpráva
Technická zpráva
Dokumentace objektů , technických a technologických zařízení

Mapka