Rozšíření hřbitova a rekonstrukce smuteční síně

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cílem projektu je doplnění hřbitovního areálu na Šiberném  o rozptylovou loučku a kolumbárium. Počítá se s novou úpravou prostoru před hlavním vchodem, v těsné blízkosti hřbitova vznikne také parkoviště. Novou podobu i vybavení by měla získat smuteční síň.

Informace o projektu a harmonogram

7.8. 2015 Rada města souhlasila s návrhem sociálně zdravotní komise zmodernizovat smuteční obřadní síň.

 6.12.2017  Radě města byla předložena analýza  úprav vrchu Šiberný v souvislosti s posouzením kapacity hřbitova a jeho možným budoucím rozšířením, uvažovaným zřízením odstavného parkoviště a úpravou komunikace 2. třídy,kterou       připravuje Středočeský kraj. Analýza byla zpracovaná městskou arch. D. Balejovou a zabývá také rekonstrukcí a vybavením smuteční síně, která je v neutěšeném stavu, i uvažovanou žádostí o dotaci na revitalizaci zeleně                               v areálu.

12/2017 Rada města zadala Ing. arch. Balejové zpracování studie dílčích úprav v lokalitě hřbitova a  Ing. arch. Čermákové dopracování studie rekonstrukce smuteční síně.

21.3.2017 Ing. arch. Balejová předala vypracovanou studii revitalizace okolí a úprav pietního místa na řevnickém hřbitově. Studie obsahuje: návrh koncepce úprav návrší kolem řevnického hřbitova, návrh koncepce rozšíření pietního prostoru a návrh koncepce detailů a staveb.

17.1.2018 Radě města byla předložena aktualizovaná studie rekonstrukce smuteční síně, kterou zpracovala Ing. arch. Čermáková (původní studie byla vypracována již v roce 2005). Studie řeší: vzlínající vlhkost, chybějící  odvod dešťové vody od budovy, nefunkční zajíždění rakve, chybějící prostor pro rozloučení nejbližších se zemřelým, hygienické zázemí, vhodné vybavení, vytápění i osvětlení.

30.5.2018  Studii rozšíření a úprav areálu městského hřbitova a studii rekonstrukce smuteční síně představily obě architektky Daria Balejová a Alice Čermáková přímo ve smuteční síni. 

2019 -2020  byl projekt rekonstrukce smuteční síně dle projektu Ing. arch. Čermákové realizován.