Grantové řízení 2018

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Řevnice v roce 2018

Město Řevnice bude ze svého rozpočtu poskytovat v roce 2018 dotace v rámci těchto 2 dotačních programů:

Dotační program č. 1: Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Příjem žádostí: 1.2.2018 do 28.2.2018

Dotační program č. 2: Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí 

Příjem žádostí v I. kole: 1.2.2018 do 28.2.2018
Příjem žádostí ve II. kole: 1.6.2018 do 29.6.2018

Žádosti zasílejte na adresu:

město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Bližší informace poskytne:

vedoucí Správního odboru Ing. Alice Bečková, tel: 313 104 225, e-mail: eso@revnice.cz 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2018 zde

Žádost o dotaci na celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží zde

Žádost o dotaci na podporu konkrétního projektu či akce zde

Formuláře pro vyúčtování příspěvku: 

na celoroční činnost v roce 2018

na podporu konkrétní akce v roce 2018

Schválené žádosti o granty (dotace) na rok 2018 včetně přehledů naleznete níže v textu. 

Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2018 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč. O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 15 organizací pro 446 členů do 18 let s trvalým pobytem v Řevnicích. Na jednoho člena do 18 let tak v roce 2018 připadá podpora 673,- Kč.

Rada města schválila na svém jednání dne 14.3.2018 přidělení dotace na činnost 13 organizacím, schválení přidělení dotace na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice a spolku Sportklub Řevnice není v kompetenci rady města, ale zastupitelstva (jde o dotaci vyšší než 50 tisíc Kč). Schválení poskytnutí těchto dvou dotací bude projednávat Zastupitelstvo města Řevnice dne 26.3.2018.

Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2018 finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč, z toho v 1. kole se rozdělilo 176.500,-  Kč, zbylých 23.500,- Kč bylo ponecháno pro rozdělení v rámci 2. kola programu. Město v 1. kole obdrželo 18 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce celkem od 15 subjektů v celkové částce 311.250,- Kč.

Z 18 přijatých žádostí o dotaci na konkrétní akci bylo schváleno zcela nebo zčásti 13 žádostí.

Zápis z jednání grantové komise - 1.kolo

Schválené žádosti o dotaci na činnost - 2018 

Schválené žádosti o dotaci na konkrétní akci – 2018 – 1. kolo


Zápis z jednání grantové komise - 2.kolo

Přehled podaných žádostí (příloha zápisu z jednání grantové komise) - 2.kolo

Schválené žádosti o dotaci na konkrétní akci - 2018 - 2.kolo