Poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek

Zastupitelstvo města Řevnice, schválilo na svém zasedání dne 19.12.2016, poskytnutí finančního příspěvku  na úhradu nákladů za vývoz jímek pro nemovitosti, které nemají možnost připojení ke kanalizační síti.
O příspěvek může, dle zásad o poskytnutí finančního příspěvku (viz. příloha), žádat majitel či spolumajitel nemovitosti, a to na Městském úřadě Řevnice. Žadatel musí mít s sebou vyplněnou žádost o příspěvek a potvrzení o vývozu jímky od odborné firmy, která svoz provedla. Limit pro poskytnutí příspěvku je 35 m3 na osobu, která je v objektu trvale hlášena. 

Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek

Žádost o poskytnutí a proplacení finančního příspěvku na úhradu nákladů za vývoz jímek