Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích

Stav:  zahájení stavby 27.10.2014 

Projekt se zabývá rekonstrukcí přednádražního prostoru - ulic Pod Lipami a Nádražní 

Projektová situace  ZDE

Etapizace výstavby ZDE 

Dokončeno v roce 2015