Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice

Stav:   SFŽP  - rozhodnutí o přidělení dotace 

Projekt se zabývá rekonstrukcí městské zeleně ve třech lokalitách : 1) lipová alej u nádraží   2) náměstí Krále Jiřího z Poděbrad  3) Havlíčkovy sady

Na základě dendrologického průzkumu bude provedena obnova stávajících dřevin vč. nové  výsadby.

Základní definice projektu - ZDE 

Výkresová dokumentace projektu - ZDE (soubor ve formátu zip)  

Dokončeno v roce 2015