Žádosti o dotace z rozpočtu města Řevnice v roce 2022 je možné podávat od 1.3.2022

Město Řevnice bude ze svého rozpočtu poskytovat v roce 2022 dotace v rámci těchto 2 dotačních programů:


Dotační program č. 1Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Příjem žádostí: od 1.3.2022 do 31.3.2022

Dotační program č. 2: Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí 

Příjem žádostí v I. kole: od 1.3.2022 do 31.3.2022
Příjem žádostí ve II. kole: od 1.6.2022 do 30.6.2022

Žádosti zasílejte na adresu:

město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Bližší informace poskytne:

vedoucí Správního odboru Ing. Alice Bečková, tel: 313 104 225, 725 852 822, e-mail: eso@revnice.cz 
Další informace, pravidla pro poskytnutí dotace a formuláře ZDE