Volby - archiv

Výsledky a informace o ukončených volbách.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020 

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a vydávání voličských průkazů Vám poskytne : Monika Kučerová, matrikářka

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ZDE

Oznámení o době a místě konání voleb   - ZDE
 
Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ZDE

Schůzka volební komise - ZDE

Informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

 

Žádost o voličský průkaz  - INFORMACE

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do pátku 25. září 2020 do 16.00 hodin buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

Informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra

Volby Volby do Evropského parlamentu 2019 

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a vydávání voličských průkazů Vám poskytne: Monika Kučerová, matrikářka

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ZDE

Oznámení o době a místě konání voleb   - ZDE
 
Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ZDE

Schůzka volební komise - ZDE

Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis/přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - formulář 


Žádost o voličský průkaz  - INFORMACE

Voličský průkaz vydává obecní úřad POUZE voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu!!

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do 22.5.2019 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do 17.5.2019 do 16.00 hodin buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 
Výsledky voleb :

Volby 

Výsledky voleb do 
Výsledky hlasování za územní celky
Územní přehledy o volební účastiVolba prezidenta republiky 2018

2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 26.a 27. ledna 2018.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018 rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky


Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ZDE
Oznámení o době a místě konání voleb   1. kolo  - ZDE
Oznámení o době a místě konání voleb   2.kolo - ZDE 
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volbu prezidenta republiky 2018 - informace ZDE

Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ZDE
Schůzka volební komise - ZDE

Žádost o voličský průkaz:

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do 10.1.208 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do 5.1.2018 buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.

O voličský průkaz pro případné druhé kolo volby prezidenta lze také požádat v době mezi prvním a druhým kolem volby.V tomto případě se vydává voličský průkaz nejpozději do 24.1.2018 do 16:00 hodin.

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 
Výsledky voleb :

Volby prezidenta republiky 2018:

Výsledky volby prezidenta republiky 2018
Výsledky hlasování za územní celky
Územní přehledy o volební účasti

Další informace naleznete na ZDE

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2017 

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je uveřejněno v částce 48 Sbírky zákonů pod č. 135 s datem rozeslání dne 2. května 2017. 

Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ZDE 
Oznámení o době a místě konání voleb - ZDE
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Parlamentu České republiky - informace ZDE

Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ZDE
Schůzka volební komise - ZDE

Žádost o voličský průkaz:

Vzor se použije pro podání písemné žádosti, která se doručí nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. října 2017 do 16 hodin.
Ten kdo bude žádat osobně na MÚ, nepotřebuje písemnou žádost, bude s ním sepsán úřední záznam.
Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 5. října 2017.

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 

Výsledky voleb :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky :

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: 
Výsledky hlasování za územní celky 
Územní přehledy o volební účasti 

Další informace naleznete na ZDE  Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2016

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstva krajů na 7. a 8. 10. 2016. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 138/2016.

Žádost o voličský průkaz: 

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 


Výsledky voleb :

Volby do zastupitelstev krajů:

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 
Výsledky hlasování za územní celky 
Územní přehledy o volební účasti 


 


Více informací naleznete na www.volby.cz 


Volby do Senátu Parlamentu České republiky  2016

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky na 7. a 8. 10. 2016. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 138/2016. Další informace k volbám naleznete na stránkách:

Ministerstva vnitra

Středočeského kraje

Volby do Senátu Parlamentu ČR: 
Výsledky hlasování
Volební účast Volby do zastupitelstva obce

Dne 20. 6. 2014 bylo ve Sbírce zákonů č. 112/2014 zveřejněno Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 12. 6. 2014 o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí na 10. 10. a 11. 10. 2014. Informace k volbám do zastupitelstva obce Vám poskytnou :

Mgr. Renata Henyche-mail: taj@revnice.cz, tel: 257 720 151
Ing. Alice Bečková   e-mail: eso@revnice.cz, tel: 257 720 158

ČSÚ zveřejnil seznam kandidátních listin jednotlivých politických uskupení pro volby do zastupitelstev 2014

Informace o vydávání občanských průkazů v době konání voleb - informace ZDE 

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí.

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:
Ministerstva vnitra
Středočeského kraje.

Informace k podávání kandidátních listin.

Vzory  kandidátních listin, petice a čestného prohlášení:

Informace o podávání kandidátních listin a počet podpisů na petici je zveřejněno na úřední desce.

Kandidátní listiny se podávají za registrační úřad  Řevnice: 
MěÚ Řevnice 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74

252 30  Řevnice 

1.patro, dveře č. 3 - Mgr. Renata Henych

1.patro, dveře č. 5 - Ing. Alice Bečková

Poslední den podání kandidátních listin u registračního úřadu Řevnice  je 5. 8. 2014 do 16 hodin.