Městský les

V případě požadavků na vstup do lesa, půjčení klíče od závory, žádosti o povolení samovýroby nebo samosběru dřeva a úkony s tím spojené  se obracejte na město Řevnice, p. Klinera  (kancelář č.2 v 1.patře budovy), telefon: 603 508 806

Správa městského lesa:

Zástupce správce lesa: 
p.Michal Kliner tel: 603 508 806  e-mail: kliner@revnice.cz

Aktuální ceník štípaného dřeva a další informace naleznete na webových stránkách sběrného dvora Řevnice - ZDE
Objednávky palivového dřeva vyřizuje p.David Velek tel: 702 041 431

Podklady k udělení výjimky ze směrnice č.3/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Udělení výjimky 
Smlouva o dílo - odstranění následků kalamity (ALMEA)