Směrnice

Vnitřní směrnice

 2016
 2015

Ceník a postup - veřejné plakátovací plochy, Ruch, web

Pravidla pro poskytování příspěvků z ropočtu města Řevnice v roce 2015


 2014

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

 2013 

Pravidla pro přijímání petic a stížností
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro poskytování informací zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 2012 
Ceník -veř.plakátovací plochy,Ruch,web -ZRUŠENO, nahrazeno směrnicí platnou od 18.4.2015
Ceník za pronájem pozemků 
Zásady při publikování diskuz.přísp.Ruch 
Pravidla-byty v č.p.27 
Směrnice čas.rozlišení 
Směrnice pro inventarizaci 2012 
Směrnice pro Veřejné zakázky 
Pravidla pro poskytování veř.podpory 
Směrnice hospodaření města 
Odpisový plán
 2011
Směrnice FKSP 
Provozní bezpečností předpis pro DS - dětské hřiště Řevnice
Podmínky pro přijetí odpadu na sb.dvůr Ekos Řevnice
Jednací řád Rady města 
 2010
Zásady pro uzavírání smluv - SOSB-VB
Směrnice pro práci s osobními údaji
Řád provozního informačního systému úřadu Provozování ISÚ
 2009
Směrnice pro správu rozpočtu
Spisový a skartační řád
Finanční hospodaření a účetnictví
Pracovní doba
Pravidla pro přidělování bytů v č.p.928
Pravidla pro udělování čestného občanství
Provozní řád -U-rampa
 2008
Směrnice o finanční kontrole
Pracovní řád
Podpisový řád