Sochorova hrobka

Ing. Arch.Eduard Sochor se narodil 21.9.1862 ve Vlčí u Chlumčan č.p.23 a zemřel 6.6.1947 (ve věku 84 let) v Řevnicích.

Architekt Eduard Sochor se narodil 21.9.1862 ve Vlčí u Chlumčan čp. 23. Vystudoval reálku v Rakovníku. Pokračoval na technice v Praze, na technice v Berlíně a na akademii věd ve Vídni, kde se zaměřil především na studium středověké architektury. V roce 1889 odjel studovat do Paříže. V následujícím roce získal stipendium města Prahy na studium gotiky v severní Francii a Anglii. Rok na to obdržel další podporu ke studiu gotiky na jihu Francie a ve Španělsku a maurského stavitelství v Andalusii a severní Africe.

Přesnými zákresy památek si vydobyl pozornost centrální komise památek v Paříži, která ho podpořila na afrických cestách přes Tlemsén (Alžír), Lambese a Tebes.
Za pobytu v Paříži také pracoval u restaurátora de Baudota (žák Viollet-le-Duca) a Charlese Garniera.
Díky přesné kresbě byl vybrán k ilustraci dokumentu o Chateau de Pierrefonds a k podrobným zaměřením katedrál v Remeši a Amiensu.
Navštívil také Švédsko a USA.
Po dvouletém pobytu v zahraničí se vrátil do Čech a zde se účastnil přípravných prací pro národopisnou výstavu v Praze. Součástí expozice byla "výstavní dědina", pro kterou provedl stavbu venkovského kostelíka (1895).
Dne 17.9.1896 se oženil s Miladou Křižíkovou.
Projektoval několik kostelů a far, prováděl rekonstrukce kostelů v Praze a Rakovníku, domy v Praze, sokolovnu v Říčanech a j. V Řevnicích, kde si postavil vilu, začal pracovat i jako člen městského zastupitelstva. Založil novou čtvrť a sám projektoval jedny z prvních vil pod lesem v nynější Sochorově ulici. V r.1899 provedl regulaci Nezabudického potoka od ulice Komenského k řece. Pro architekta Sochora nebylo pod úroveň realizovat stavby i podle návrhu jiných architektů (Rakovník, Plzeň).
Jeho tvorba se zpočátku inspiruje románským slohem, později barokem, doplněným o řadu secesních prvků.
Byl příznivcem sportu a vedle vybudování tenisových dvorců v Řevnicích v roce 1923-1928 sestavil i fotbalové mužstvo, které hrálo pouze přátelská utkání s mužstvy z Prahy na oploceném hřišti za vodou v "Třešňovce".
V Řevnicích také 6.6.1947 zemřel a je pohřben na místním hřbitově.
Z díla:
• Fontána pro všeobecnou zemskou výstavu v Praze (1891 - realizována 1895)
• Kaple sv. Václava ve Vlčí (1892-1903)
• Pomník Benedikta Roezla na Karlově náměstí (1898)
• Novorománský kostel P. Marie v Úhonicích (1896-98)
• Sokolovna Uhříněves (1896)
• Vlastní vila v Řevnicích (Sochorova ul. č. 156)
• Vila v Řevnicích (Sochorova ul. č. 157)
• Vila v Řevnicích (Sochorova ul. č. 159)
• Vila v Řevnicích (Sochorova ul. č. 166)
• Vila v Řevnicích (Sochorova ul. č. 188)
• Vila v Řevnicích (č. 303)
• Secesní hotel Grand v Řevnicích 
• Vila Zbiroh v Řevnicích (Sochorova ul. č. 188)
• Tzv. Dominikánské domy na nám. Jiřího z Poděbrad (vlevo čp.24, vpravo čp.25, jako "point de vue" v průhledu Sochorova vila)
• Fara Křižovníků, Koperníkova 7/1071 v Praze na Vinohradech (1899-1901) - dnes mateřská škola
• Oktogonální kašna v parku na nám. Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
• Obytný dům, Ul. 28. října čp. 375 v Praze 1 (1900)
• Provedení rekonstrukce Pražské brány v Rakovníku /projekt L.Lábler/ (1903)
• Přístavba lodi a sakristie ke kostelu v Bělči (1903-04)
• Rekonstrukce kostela sv. Mauricia v Řevnicích (1904-05)
• Kostel Božského Srdce Páně v Hodslavicích (1905-6)
• Hradní kostel Nejsv. Trojice na Rábí (1907)
• Schody a zábradlí před basilikou P. Marie na Hostýně (1910)
• Rekonstrukce hradu Kokořína (1911-18)
• Provedení výstavby secesního kostela P. Marie Růžencové v Plzni-Slovanech (1910-13) /podle projektu Ant. Möllera/
• Fara Křižovníků s červenou hvězdou v Řevnicích
• Kostel sv. Anny na Žižkově v Praze (Tovačovského 3.) (1911)
• Kaple bl. Jana Sarkandera a Sarkandrium v Olomouci (1908-12)
• Vlastní hrobka v Řevnicích (nový hřbitov č. 720 z roku 1916) - bronzové prvky zcizeny
• Rekonstrukce kostela sv. Václava v Praze Na Zderaze (1909 a 1926)
• Oprava kostela sv. Petra na Poříčí (1913-14)
• Vstupní schodiště a interiér kostela sv. Cyrila a Metoděje (dříve Karla Boromejského) Resslova ulice (1920)
• Zabezpečovací práce na hradu Okoř (1921)