Alena Váňová

Funkce:matrika, evidence obyvatel,ověřování listin a podpisů,agenda hřbitov -smlouvy na hrobová místa, evidence hrobů
Detail funkce:Spravuje matriční obvod Řevnice a Lety, evidence obyvatel,ověřování listin a podpisů,evidence žádostí uchazečů o byty pro seniory v čp. 928, člen sociálně zdravotní komise, agenda Přestupkové komise,CzechPoint, zastupuje podatelnu.
Umístění:budova Městský úřad náměstí -> podlaží přízemí
Pracovní zařazení:STAROSTA -> SPRÁVNÍ ODBOR -> Vedoucí správního odboru -> matrika, evidence obyvatel,ověřování listin a podpisů,agenda hřbitov -smlouvy na hrobová místa, evidence hrobů
E-mail:pod@revnice.cz; matrika@revnice.cz
Telefon: +420 313 104 217