Petra Veselá

Funkce:Knihovnice
Detail funkce:Městská knihovna je umístěna v přízemí Zámečku, Mníšecká čp. 29, Poskytuje služby nejen obyvatelům Řevnic, ale i obyvatelům okolních obcí. Ve svém fondu má cca 24 000 svazků knih a kromě toho odebírá také noviny a časopisy. Nabízí veřejnosti přístup k internetu a zajišťuje meziknihovní výpůjční službu. Spolupracuje s mateřskými školkami a základní školou. Ročně využívá služeb knihovny zhruba 300 zaregistrovaných čtenářů.
Pracovní zařazení:STAROSTA -> MĚSTSKÁ KNIHOVNA -> Knihovnice
E-mail:knihovna@revnice.cz
Telefon: +420 257 720 178
Mobilní telefon: +420 725 852 812