Ing. Mojmír Mikula

Funkce:vedoucí oddělení Technických služeb
Detail funkce:Řídí a koordinuje činnost pracovníků technických služeb města - zajišťování údržby účelových komunikací, funkčnosti dešťové kanalizace, údržba povrchových vodotečí, dopravního značení, údržba a opravy občanské vybavenosti na veřejných prostranstvích, zajištění zimní údržby, nakládání s odpady.
Pracovní zařazení:STAROSTA -> TECHNICKÉ SLUŽBY -> vedoucí oddělení Technických služeb
E-mail:ts@revnice.cz
Telefon: +420 702 041 425
Mobilní telefon: +420 702 041 425