Renáta Dohnalová

Funkce:účtárna
Detail funkce:Zpracovává všeobecné účetnictví města, měsíční a čtvrtletní výkazy, zpracování výkazů DPH a přiznání k DPPO, vyúčtování dotací na základě podkladů od zaměstnanců, účetní evidence HIM a DHIM, připravuje a řídí dokladovou inventarizaci, kontroluje správnost záznamů.
Umístění:budova Městský úřad náměstí -> patro 1. patro
Pracovní zařazení:STAROSTA -> EKONOMICKÝ ODBOR -> účtárna
E-mail:dohnalova@revnice.cz
Telefon: +420 313 104 226