Hana Kopřivová

Funkce:referentka SÚ - zástupce vedoucí
Detail funkce:Zpracovává podklady staveb v katastrálním území Řevnice a Lety pro územní řízení, stavební řízení, přestupkové řízení - stavby bez povolení, změny užívání, kolaudační řízení, dodatečné povolování staveb, nařízení údržby, povolení změny stavby před dokončením, zpracovává statistická hlášení pro ČSÚ, zastupuje vedoucí SÚ.
Pracovní zařazení:STAROSTA -> STAVEBNÍ ÚŘAD -> Vedoucí stavebního úřadu -> referentka SÚ - zástupce vedoucí
E-mail:koprivova@revnice.cz
Telefon: +420 725 852 818