ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 09

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 14.6.2004

Zastupitelstvo města Řevnice 

A. schvaluje
1. koupi vlastnického podílu Josefa a Jiřího Barchánka ve výši 2/16 na pozemku č. parc. 2974/16 za cenu 250,- Kč/m2 krát 2/16

2. směnu pozemku č. parc. 3909/1 o výměře 176 m2 za část obecního pozemku č. parc. 3553 o výměře cca 120 m2 vyznačenou na situačním plánku (příloha číslo 1 usnesení) po jejím zaměření a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu

3. převod částky 63.500,- z rozpočtové rezervy do kapitoly 3429 „Ostatní zájmová činnost“, položka 5192

4. poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Řevnice
Miroslavu Plavcovi, Selecká 430, Řevnice, ve výši 110.000,- Kč na výměnu střešní krytiny
Stanislavu Švédovi, Čs. armády 197, Řevnice, ve výši 75.000,- Kč na výměnu oken a dveří

B. neschvaluje podání žádosti na Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků č. parc 339/2 o výměře 23 m2, č. parc. 345/3 o výměře 72 m2, č. parc. 345/22 o výměře 50 m2 a č. parc. 345/29 o výměře 28 m2 do majetku města

C. nesouhlasí s převodem cisterny s kropící lištou od Sboru dobrovolných hasičů na Technickou správu města
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 164x | ernest
 
 
load