ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 06

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 20.10.2003
 
Zastupitelstvo města
A. schvaluje
1. přijmutí daru – pozemku č. parc. 3136/11 v katastrálním území Řevnice o výměře 63 m2
 
2. převod pozemků č. parc. 999/1, č. parc. 3315/1 a č. parc. 3448/5 z majetku Pozemkového fondu České republiky do majetku města Řevnice
 
3. vyplacení dotace z povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 ve výši 75% z částky „viz. sloupec Částka vyplácená v Seznamu příloh číslo 2 k žádosti města Řevnice o finanční podporu“ a uvedené v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu – navýšení, pro všechny žádosti projednané Ministerstvem pro místní rozvoj.Oba seznamy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
 
4. koupi pozemku č. parc. 3309/3, komunikace o výměře 153 m2 a z pozemku č. parc. 3311/7 část ohraničenou ochranným pásmem vodního zdroje o výměře cca 825 m2 (přesná výměra se určí při zaměření), oboje za cenu 250,- Kč/m2
 
5. koupi pozemku č. parc. 3289/10, komunikace o výměře 71 m2 a z pozemku č. parc. 3311/4 část ohraničenou ochranným pásmem vodního zdroje o výměře cca 1030 m2 (přesná výměra se určí při zaměření), oboje za cenu 250,- Kč/m2
 
6. koupi pozemku č. parc. 3289/11, komunikace, o výměře 123 m2 za cenu 250,- Kč/m2
 
7. prodeje domu čp. 806 výlučně paní Alici Balážové r.č. 686029/1460 vzhledem ke zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů Balážových. Termín prodeje domu čp. 806 se prodlužuje do zaplacení celé částky 345.633,18 Kč, to je do 31.1.2004
 
8. přijmutí daru – hrobky arch. Sochora na místním hřbitově do vlastnictví města.
 
 
V Řevnicích dne 20.11.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
 
Ověřovatelé zápisu:
Libor Kvasnička
Bc. Jiří Buchal
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 116x | ernest
 
 
load