ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 02

Usnesení z jednání Zastupitelstva města ze dne 27.1.2003
 
 
Zastupitelstvo města
 
A.     schvaluje
 
1. zadání Změny číslo 1 Územního plánu sídelního útvaru Řevnice, kterou vypracovala a doplnila v červenci až říjnu 2002 Ing. Arch Alena Pátková. Byly schváleny tyto změny
a) pozemek č. parc. 1016/1 a 1016/3 z původního využití „veřejná zeleň“ na „smíšené obytné území“, max. zastavěnost včetně zpevněných ploch bude 20% z celkové velikosti pozemku a to max. 300 m2, pozemek nebude dále dělen, umístěna bude pouze stavba jednoho rodinného domu

b) 
území Na Výšině z původního využití „louky, pastviny“ na „smíšené obytné území“, stavba domu bude umístěna v proluce stávající výstavby, ostatní plocha bude ponechána jako zahrada, oplocení nebude tvořeno celistvou zdí

c) 
rozšíření plochy 101 až k navrženému silničnímu obchvatu z původního využití „orná půda, zeleň“ na „smíšené obytné území se zachováním přírodního odvodu dešťových vod – mez“

d) 
bývalý mlýn číslo 112 v ÚP z původního využití „občanská vybavenost a a drobné nerušící výroby s doporučením rekonstrukce na hotelové zařízení“ na „občanská vybavenost a drobné nerušící výroby“

e) 
prodloužení ulice Boženy Němcové k vjezdu čp. 114 z původního využití občanská vybavenost na „smíšené obytné území“

f) 
pozemek č. parc. 91 z původního využití „občanská vybavenost“ na „smíšené obytné území“ s dovětkem: „s povinností zpracovat při jakémkoli záměru s pozemkem zastavovací studii, kterou schválí Zastupitelstvo města“
 
2. vyplacení dotace z povodňového fondu města na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 ve výši 75% z částky „viz. sloupec Částka vyplácená v Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu“ pro všechny žádosti projednané Ministerstvem pro místní rozvoj, viz přiložený seznam, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
3. uzavření smluv s žadateli o dotace z povodňového fondu obce dle přiloženého Seznamu příloh k žádosti města Řevnice o finanční podporu
 
4. poplatek za likvidaci odpadu v celkové výši 400,- Kč, tj. 250,- Kč za provoz systému shromažďování a likvidace odpadu a 150,- Kč podle skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, čímž se nemění Vyhláška města Řevnice č. 01/2002 o změně vyhlášky Města Řevnice č. 02/2001
 
5. pana Vladimíra Roztočila jako zástupce města v Honebním společenství Řevnice a Lety
 
6. změnu hospodaření v městském lese s tím, že město má zájem na vyhlášení městských lesů jako lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí
 
7. další členy finančního výboru: Libora Kvasničku, Ludmilu Jahelkovou, Ing. Stanislava Rojíka, Ing. Petra Kozáka
 
8. další členy kontrolního výboru: Jiřího Buchala, Ing. Ivu Velflovou, Ing. Michalu Šádkovou, Ondřeje Lánského
 
9. odměny neuvolněným zastupitelům
místostarosta                                                                9.000,- Kč
člen Rady města                                                              900,- Kč
předseda výboru                                                              700,- Kč
předsedové komisí stavební, školské a kulturní,                  700,- Kč
sociální a zdravotní, protipovodňové
 
10. smlouvu číslo CZ 0110.04 o poskytnutí grantu – v rámci pomoci nečlenským zemím evropského společenství pro Grantové schéma na podporu odstraňování povodňových škod NP Phare 2001
 
 
B. odvolává zástupce města v Honebním společenství Řevnice a Lety Jana Kadlece
 
C. pověřuje
1. starostu města aby na Valné hromadě společnosti EKOS Řevnice s.r.o. navrhl odvolání jednatele Petra Kubáska a jmenování Ing. Václava Zdráhala
 
2. zástupce města Vladimíra Roztočila, aby na valné hromadě Honebního společenství Řevnice a Lety hlasovat o pronájmu honitby Mysliveckému sdružení Řevnice
 
D. zřizuje uvolněnou funkci místostarosty od 1. února 2003 na dobu jednoho roku
 
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 247x | ernest
 
 
load