ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 03

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 24.3.2003
 
Zastupitelstvo města
 
A. Schvaluje
1. hospodaření města Řevnice za rok 2002 a úpravu rozpočtu podle skutečných příjmů a nákladů

2.
 
návrh rozpočtu města Řevnice pro rok 2003 s těmito úpravami
v kapitole 3111 Mateřská škola navýšit vydání o 100.000,- Kč
v kapitole 3429 Lesní divadlo navýšit vydání o 100.000,- Kč
v kapitole 4312 Penzion pro důchodce navýšit vydání o 500.000,- Kč
Zvýšení těchto výdajů bude pokryto snížením rozpočtové rezervy

3.
Smlouvu číslo 16220111 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí, která byla podepsána zástupcem SFŽP dne 4.2.2003

4.
 
Zástavní smlouvu číslo 16220111-Z se Státním fondem životního prostředí, která byla podepsána zástupcem ČFŽP dne 4.2.2003

5.
 V
ýši ročního příspěvku města Řevnice Regionu Dolní Berounka ve výši 10,- Kč na jednoho obyvatele města

6.
V
yhlášku města Řevnice číslo 01/2003 o změně vyhlášky města Řevnice číslo 02/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 01/2002 (viz příloha)
 
B. Deleguje ve smyslu §84 odst. 2 písm. g) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, jako zástupce města Řevnice na valných hromadách společnosti EKOS Řevnice s.r.o. konaných v roce 2003 starostu Miroslava Cvancigera a v případě jeho nepřítomnosti na valné hromadě místostarostu Ing. Václava Zdráhala
 
C. Bere na vědomí
1. informaci o průběhu valné hromady společnosti EKOS Řevnice s.r.o. konané dne 6.3.2003 s tím, že zápis z valné hromady město ještě neobdrželo

2.
 
informaci z jednání zástupců SčVK Teplice a.s. se zástupci obcí, kterým spravují vodovodní síť a kanalizaci
 
 
V Řevnicích dne 24.3.2003
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
 
Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Helena Fuchsová
PharmDr. Petr Vávra
Miroslav Cvanciger, starosta
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 188x | ernest
 
 
load