ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Mapa webu

Město Řevnice - Úvodní strana
 Město
  Řevnice - základní údaje, historie
   Historie města Řevnice
   Sochorova hrobka
   Čestní občané města Řevnice
  Povinné informace
  REFERENDUM
   Referendum 2021
   Referendum 2020
    DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K VYHLÁŠENÉMU REFERENDU
  COVID -19 Informace
   Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi
   Informace k registraci očkování seniorů 80+
   Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ
   Antivirové desatero
   Informace Městského úřadu Černošice ze sociální oblasti / říjen 2020
  Sběrný dvůr Řevnice
   Třídění odpadů ve městě
   Sběrný dvůr
  Městská policie
  Technické služby
   Technické služby
   Údržba
    Údržba nezpevněných komunikací
    Zimní údržba
    Údržba zeleně
    Údržba veřejného osvětlení
   Odpady
  Hřbitov
  Mapový portál města Řevnice
  Sociální služby
   Pečovatelská služba
   Hospic knížete Václava , o.p.s.
  Školství
   Školy zřízené městem
    Základní škola
   Dětská skupina Řevnice
   Ostatní školská zařízení
  Kultura
   Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
   Fabiánova naučná stezka
   Lesní divadlo
    Program na sezónu 2022
    Fotogalerie - od minulosti po současnost
    Historie Lesního divadla
    Informace pro návštěvníky a zájemce o pronájem prostor LD
   Městská knihovna
   Městské kulturní středisko
   Kino Řevnice
  Sport
   Sportovní kluby a sdružení
   Tenis - Sportclub Řevnice
  Spolky a kluby
  Podnikatelský servis
  Městský les
  Fotogalerie
   FOTOGALERIE
  Aktuality
   Žádosti o dotace z rozpočtu města Řevnice v roce 2023 je možné podávat od 1.3.2023
   Výsledky prezidentských voleb 2023
   Místní poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů 2023
   Volné pracovní místo - chůva v dětské skupině
   ODBĚROVÉ MÍSTO V ŘEVNICÍCH TESTUJE NOVĚ I CHŘIPKU A, B a RS VIRY
   Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice
   Koaliční smlouva o spolupráci pro období 2022 - 2026
   Významné ocenění
   Město získalo mimořádnou odměnu za třídění vysloužilých elektrospotřebičů
   Oprava veřejného osvětlení
   Ohlédnutí za koncertem Filharmonie v lese 2022
   Volby do Zastupitelstva města Řevnice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – oznámení o době a místě konání
   AMNESTIE SANKCÍ EXEKUCE – využijte MILOSTIVÉ LÉTO II
   Oznámení pro občany - Sběrný dvůr -nová otevírací doba
   Náborový leták Celního úřadu hl.města Prahy
   Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - Referent správního odboru
   SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O GRANTY NA ROK 2022 - 1. kolo +2.kolo
   VYBUDOVÁNÍ BEZPEČNÝCH CYKLOTRAS VE MĚSTĚ ŘEVNICE – ETAPA I
   Čipování nádob na odpad
   Prohlášení k zápisům do prvních tříd Základní školy Řevnice, Školní 600, 252 30
   Poděkování radních města Řevnice a aktuální informace související s pobytem uprchlíků z Ukrajiny
   Výzva spoluobčanům Řevnic k nabídkám ubytování obyvatelům Ukrajiny
   Žádost o součinnost při evidenci občanů Ukrajiny
   Informace pro obce a české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny
   Oznámení o změně - UKONČENÍ ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI EKOS ŘEVNICE - 31.12.2021
   AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19
   Informace provozovatele veřejné dopravy Středočeského kraje
   Výběrové řízení vypsaná na práce v městském lese
   Oznámení o přestěhování kanceláře stavebního úřadu
   „Milostivé léto“ – informace pro dlužníky města Řevnice (zejména poplatků za odpad a psy)
   Pomoc pro obyvatele postižené pádem Bohemia Energy.
   Praktické informace k dodávkám elektřiny a plynu v případě ukončení činnosti stávajícího dodavatele
   Založení komunální odpadové společnost POBERO, s.r.o
   SDH Řevnice - sběr železa
   Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
   Výsledky místního referenda 2021
   Informace pro zájemce o očkování proti COVID -19 - Mobilní očkovací tým
   Novela stavebního zákona - přehledné informace
   Uzavření průchodu Havlíčkovými sady
   Doplnění informací k článku - Projekt optimalizace trati -RUCH 5/2021
   Důležité upozornění pro poplatníky -změna variabilních symbolů pro platby za odpady a psy
   Lékař pro děti a dorost v Sádecké - informace pro rodiče
   Nabídka prodeje palivového dřeva z řevnického lesa
   Možnost podání žádosti k realizaci domovních přípojek od 19.8.2019
   Zaregistrujte se do nového informačního systému Mobilní rozhlas
   Obnova lesních porostů po kalamitě
   Změny v organizaci ukládání tříděného odpadu
   Nové webové stránky - www.bezpecnaprahazapad.cz
   Poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek
   Informace MV - Jak je to s cestovními doklady pro děti?
 Úřad
  Úřední hodiny
  Telefonní seznam
  Organizační struktura
  Úřední deska
   Úřední deska
   Úřední deska do 30.6.2016
   Úřední deska - 2012
  Místní poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů
  Volná pracovní místa
   Volná pracovní místa
   Ukončená výběrová řízení
  Formuláře ke stažení
  Formuláře stavební úřad
   Formuláře ke stažení - SÚ
   Seznam podkladů pro územní souhlas - přípojky kanalizace/voda/elktro/plyn
  Potřebuji vyřídit
  Chci oznámit
  Směrnice
  VOLBY
   Volba prezidenta republiky 2023
   Volby do zastupitelstev obcí 2022
   Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2022
   Volby - archiv
  E-podatelna
  Prohlášení o přístupnosti webových stránek
  Zásady ochrany osobních údajů
 Samospráva
  Územní plán
   Územní plán 2022
   Územní plán - archivní materiály
    Starý územní plán a jeho změny 1995 - 2022
    Pořizování nového územního plánu 2014-2022
  Projekty/Dotace
   Připravované projekty/dotace
    Fotovoltaická elektrárna Řevnice - areál skládky
    Přívětivě komunikující město Řevnice
    „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 2.etapa“
    Pěší cesta přes Vrážku do Třebaně
    Regenerace prameniště Kejná
    Rekonstrukce a výstavba nového veřejného osvětlení
    Rekonstrukce zeleně v areálu hřbitova
    Bezpečný chodník v Rovinské
    Single track Řevnice
    Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
    Rekonstrukce budovy Staré školy v Řevnicích č.p. 64
    Dispoziční řešení chodníků a přilehlých parkovacích stání, přechody pro chodce podél silnice II/116
   Realizované projekty/dotace
    Revitalizace tůní
    Úprava chodníku před I.stupněm ZŠ v Revoluční ulici
    Revitalizace nádražního skladu (Dřevák)
    Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice
    Zateplení a částečná rekonstrukce bytového domu v Řevnicích č.p. 27
    Zateplení a částečná rekonstrukce budovy Městského úřadu Řevnice č.p. 74
    Dostupné,bezpečné a atraktivní město Řevnice
    Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice (odborné učebny)
    Vybavení odborných učeben – Základní škola Řevnice
    Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice – II. etapa
    Sběrný dvůr Řevnice
    Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích
    Rekonstrukce lesní cesty „Lesní divadlo“
    Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů
   Dokončené projekty/dotace - ARCHIV
    Retence vody u ZŠ v Řevnicích
    Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – etapa I
    Rozšíření hřbitova a rekonstrukce smuteční síně
    Relaxační louka za vodou – místo pasivního odpočinku
    Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II.
    Kompostéry Řevnice
    Obnova lesa po kalamitě
    Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice – etapa I
    Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa
    Úprava nároží ZŠ Řevnice – 2. stupeň
    Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák
    Rekonstrukce části ulice Žižkova
    Přístavba základní školy Řevnice
    Vybavení odborných učeben v přístavbě ZŠ Řevnice
    Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích
    Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice
    Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.
   Koncepční projekty
    Studie proveditelnosti fotovoltaické elektrárny
    Dopravní studie
    Pasport veřejného osvětlení
    Kamerový systém
    Povodňový plán
    Koncepce rozvoje sportu
    Pasport veřejné zeleně
    Optimalizace trati Praha - Beroun (Řevnice)
    Podpora bezpečné cyklodopravy v Řevnicích
    Dopravní generel rozšířeného centra města
  Rozpočet města
   Rozpočet
    Rozpočet 2023
    Rozpočet 2022
    Rozpočet 2021
    Rozpočet 2020
    Rozpočet 2019
    Rozpočet 2018
    Rozpočet 2017
   Rozpočtová opatření
    Rozpočtová opatření 2022
    Rozpočtová opatření 2021
    Rozpočtové opatření 2020
    Rozpočtové opatření 2019
    Rozpočtová opatření 2018
    Rozpočtová opatření 2017
   Rozpočtový výhled
    Rozpočtový výhled 2023 - 2024
    Rozpočtový výhled 2019 - 2021
    Rozpočtový výhled 2016 - 2018
   Plán investic
  Rada města
   Rada města
   Jednací řád RM
   Výpisy ze zápisů z jednání Rady města Řevnice
    Výpis ze zápisů jednání rady města 2023
    Výpisy ze zápisů jednání rady města 2022
    Výpis ze zápisu z jednání rady města 2021
    Výpis ze zápisu z jednání rady města 2020
    Výpis ze zápisu z jednání rady města 2019
    Výpis ze zápisu z jednání rady města 2018
    Výpis ze zápisu z jednání rady města 2017
    Zápisy z Rady města 2016
    Výpis ze zápisu jednání Rady města - archiv
  Zastupitelstvo
   Zastupitelstvo
   Jednací řád ZM
   Zápisy ze zastupitelstva
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2022
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2021
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2020
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2019
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2018
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2017
    Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2016
    Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2015
    Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2014
    Zápisy ze Zastupitelstva (2002 - 2013)
  Granty
   Grantové řízení 2023
   Grantové řízení 2022
   Grantové řízení 2021
   Grantové řízení 2020
   Grantové řízení 2019
   Grantové řízení 2018
   Grantové řízení 2017
  Komise města
   Kulturní komise
    Zápisy ze schůzí kulturní komise 2018 - 2022
    Zápisy ze schůzí komise v období 2014 - 2018
   Sociální komise
   Letopisecká komise
    Zápisy ze schůzí Letopisecké komise
   Energetická komise
   Komise pro územní rozvoj
   Komise pro životní prostředí
    Zápisy ze schůzí komise pro životní prostředí - volební období 2018 - 2022
    Statut, jednací řád, zápisy období 2014 - 2018
  Výbory města
   Kontrolní výbor
    Zápisy ze schůzí kontrolního výboru - volební období 2018 - 2022
    Zápisy ze schůzí kontrolního výboru - volební období 2014 -2018
   Finanční výbor
    Zápisy ze schůzí finančního výboru - volební období 2018 - 2022
    Zápisy ze schůzí finančního výboru - volební období 2014 - 2018
  Výběrová řízení/ Veřejné zakázky
   Veřejné zakázky / Výběrová řízení
  Smlouvy a objednávky
   Zveřejňované smlouvy a objednávky od 1.1.2015
  Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Řevnice
   TECHNICKÉ PŘEDPISY MĚSTA
   DAŇ Z NEMOVITOSTI
   MÍSTNÍ POPLATKY
   ODPADY
   PARKOVÁNÍ
   ŠKOLSKÉ OBVODY
   ÚZEMNÍ PLÁN
   VEŘEJNÝ POŘÁDEK
   OSTATNÍ
  Pracovní skupiny
   Pracovní skupina pro rozvoj školské infrastruktury
 Kultura/sport
 
 
load