Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Starý územní plán a jeho změny 1995 - 2022

Platný územní plán byl vydán v roce 1997. Pro celek Řevnic je stále platný, kromě lokalit a oblastí, které jsou dotčeny změnou ÚP číslo 1 z roku 2005 a změnou územního plánu číslo 2 z roku 2009. (Všechny tři verze UP jsou platné,  pouze tam, kde se překrývají, platí verze aktuálnější).

 změna č.1 byla řešena OZV č. 2/2005 a změna č.2 je řešena OZV č. 2/2009. 

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEVNICE (1997)

Obecně závazná vyhláška č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ŘEVNICE - zde

ikona souboruTextová část

ikona souboruKomplexní urbanistický návrh

ikona souboruPlán využití území


UP – ZMĚNA Č.1 (2005)

… doplňuje původní UP upřesňujícími pokyny k vybraným lokalitám (pozemky č. 1016/1 a 1016/3, území „Na Výšině“, plocha č.101, bývalý mlýn č. 112, plocha 119 – U trati jih, komunikace B.Němcové, pozemek č.91)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 ze dne 13. května 2005, o změně vyhlášky č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice - zde

ikona souboruZměna č. 1 ÚP  -Plán využití území

ikona souboruZměna č.1 ÚP - Komplexní urbanistický návrh

ikona souboruZměna č.1 ÚP - text


UP – ZMĚNA Č.2 (2009)

… upravuje předchozí verze UP novým členěním některých ploch města a upravuje zde podmínky (lokality: č.1 – Centrum, č.2 – Vrážka, č. 3 – Pod Lesem, č.4 – Na Bořích, č.5 -  Mýtina) 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 - ikona souboruzde

ikona souboruTextová část

ikona souboruKoordinační výkres 1:5000

ikona souboruZákladní členění území 1:5000 s vyznačenými lokalitami 1-5

ikona souboruLokalita č. 1 (Centrum) - situace

ikona souboruLokalita č. 2 ( Vrážka) – situace

ikona souboruLokalita č. 3 (Pod lesem) – situace

ikona souboruLokalita č.4 (Na Bořích) – situace

ikona souboruLokalita č. 5 (Mýtina) – situace

ikona souboruSituace – vyhodnocení ZPF

ikona souboruInformační příloha: plán uliční sítě z roku 1945

Informace:

ikona souboruOblast 250 m od věže kostela sv. Mauricia (viz čl.07 – vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb)  


Vytvořeno 30.3.2016 18:29:09 | přečteno 8736x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load