ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Územní plán

Územní plán

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. (§18, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.)

19.5.2016 22:47:31 | přečteno 3645x | ernest | Celý článek
 

Pořizování nového územního plánu

Zadání územního plánu Řevnice bylo  schváleno dne 15.9.2014.Na základě schváleného zadání zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička, ČKA 03 126 Návrh územního plánu Řevnice. Společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 14.6.2016. Veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 15.1.2018. Podle vyhodnocení výsledků projednání byl návrh územního plánu upraven.  Upravený návrh se bude v rozsahu těchto úprav projednávat na opakovaném veřejném projednání. Opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Řevnice se bude konat v úterý 7. září 2021 od 18:00 hodin v KINO ŘEVNICE, Opletalova 89, Řevnice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a doručení Návrhu územního plánu Řevnice).

30.3.2016 18:30:44 - aktualizováno 2.8.2021 9:40:01 | přečteno 3324x | tana | Celý článek
 

Platný územní plán

Platný územní plán byl vydán v roce 1997. Pro celek Řevnic je stále platný, kromě lokalit a oblastí, které jsou dotčeny změnou ÚP číslo 1 z roku 2005 a změnou územního plánu číslo 2 z roku 2009. (Všechny tři verze UP jsou platné,  pouze tam, kde se překrývají, platí verze aktuálnější).

 změna č.1 byla řešena OZV č. 2/2005 a změna č.2 je řešena OZV č. 2/2009. 

30.3.2016 18:29:09 | přečteno 5004x | tana | Celý článek
 
 
 
load