ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby - archiv

Výsledky a informace o ukončených volbách.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Prezident republiky vyhlásil volby do  Poslanecké sněmovny  a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny a vydávání voličských průkazů Vám poskytne : 

Monika Kučerová -  referent matriky a evidence obyvatel
tel: 313 104 217, 608 212 173
e-mail: matrika@revnice.cz

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ikona souboruZDE

Oznámení o době a místě konání voleb   -ikona souboru ZDE
 
Vydávání občanských průkazů v době konání voleb 
 ZDE

Schůzka volební komise - ikona souboruZDE

Informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

 

Žádost o voličský průkaz  -ikona souboruINFORMACE

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do pátku 1. října 2021 buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)


Výsledky voleb :

Volby 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky hlasování za územní celky
Územní přehledy o volební účastiVolby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020 

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října 2020 a sobotu 3. října 2020

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a vydávání voličských průkazů Vám poskytne : Monika Kučerová, matrikářka

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ikona souboruZDE

Oznámení o době a místě konání voleb   - ikona souboruZDE
 
Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ZDE

Schůzka volební komise - ZDE

Informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

 

Žádost o voličský průkaz  - ikona souboruINFORMACE

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do pátku 25. září 2020 do 16.00 hodin buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

Informace k volbám jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra

Volby Volby do Evropského parlamentu 2019 

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a vydávání voličských průkazů Vám poskytne: Monika Kučerová, matrikářka

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ikona souboruZDE

Oznámení o době a místě konání voleb   - ikona souboruZDE
 
Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ZDE

Schůzka volební komise - ZDE

Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis/přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - ikona souboruformulář 


Žádost o voličský průkaz  -ikona souboru INFORMACE

Voličský průkaz vydává obecní úřad POUZE voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu!!

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do 22.5.2019 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do 17.5.2019 do 16.00 hodin buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 
Výsledky voleb :

Volby 

Výsledky voleb do 
Výsledky hlasování za územní celky
Územní přehledy o volební účastiVolba prezidenta republiky 2018

2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 26.a 27. ledna 2018.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018 rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky


Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ikona souboruZDE
Oznámení o době a místě konání voleb   1. kolo  - ikona souboruZDE
Oznámení o době a místě konání voleb   2.kolo - ikona souboruZDE 
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volbu prezidenta republiky 2018 - informace ZDE

Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ikona souboruZDE
Schůzka volební komise - ZDE

Žádost o voličský průkaz:

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

1) Osobně nejpozději do 10.1.208 do 16:00 hodin (písemná žádost není třeba, bude sepsán úřední záznam)

2) Písemnou žádostí  nejpozději do 5.1.2018 buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.

O voličský průkaz pro případné druhé kolo volby prezidenta lze také požádat v době mezi prvním a druhým kolem volby.V tomto případě se vydává voličský průkaz nejpozději do 24.1.2018 do 16:00 hodin.

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 
Výsledky voleb :

Volby prezidenta republiky 2018:

Další informace naleznete na ZDE

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2017 

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je uveřejněno v částce 48 Sbírky zákonů pod č. 135 s datem rozeslání dne 2. května 2017. 

Infromace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ZDE 
Oznámení o době a místě konání voleb - ikona souboruZDE
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Parlamentu České republiky - informace ikona souboruZDE

Vydávání občanských průkazů v době konání voleb - ikona souboruZDE
Schůzka volební komise - ikona souboruZDE

Žádost o voličský průkaz:

Vzor se použije pro podání písemné žádosti, která se doručí nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. října 2017 do 16 hodin.
Ten kdo bude žádat osobně na MÚ, nepotřebuje písemnou žádost, bude s ním sepsán úřední záznam.
Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 5. října 2017.

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 

Výsledky voleb :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky :

Další informace naleznete na ZDE  Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2016

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstva krajů na 7. a 8. 10. 2016. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 138/2016.

Žádost o voličský průkaz: 

Další informace k volbám naleznete na stránkách: 


Výsledky voleb :

Volby do zastupitelstev krajů:


Volby do Senátu Parlamentu České republiky  2016

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky na 7. a 8. 10. 2016. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 138/2016. Další informace k volbám naleznete na stránkách:

Ministerstva vnitra

Středočeského kraje

Volby do Senátu Parlamentu ČR: 
Výsledky hlasování
Volební účast Volby do zastupitelstva obce

Dne 20. 6. 2014 bylo ve Sbírce zákonů č. 112/2014 zveřejněno Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 12. 6. 2014 o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí na 10. 10. a 11. 10. 2014. Informace k volbám do zastupitelstva obce Vám poskytnou :

Mgr. Renata Henyche-mail: taj@revnice.cz, tel: 257 720 151
Ing. Alice Bečková   e-mail: eso@revnice.cz, tel: 257 720 158

ČSÚ zveřejnil seznam kandidátních listin jednotlivých politických uskupení pro volby do zastupitelstev 2014

Informace o vydávání občanských průkazů v době konání voleb - informace ZDE 

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí.

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:
Ministerstva vnitra
Středočeského kraje.

Informace k podávání kandidátních listin.

Vzory  kandidátních listin, petice a čestného prohlášení:

Informace o podávání kandidátních listin a počet podpisů na petici je zveřejněno na úřední desce.

Kandidátní listiny se podávají za registrační úřad  Řevnice: 
MěÚ Řevnice 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74

252 30  Řevnice 

1.patro, dveře č. 3 - Mgr. Renata Henych

1.patro, dveře č. 5 - Ing. Alice Bečková

Poslední den podání kandidátních listin u registračního úřadu Řevnice  je 5. 8. 2014 do 16 hodin.


Vytvořeno 20.7.2016 14:35:26 | přečteno 1303x | tana
 
 
load