ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Úřední deska - 2012

ikona souboruMěsto Řevnice Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Řevnice 17.12.2012   30.11.2012  18.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Návrh rozpočtu 2013   28.11.2012  19.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu - část pozemku parc.č.2689/21 (522 m2 a 274 m2), parc.192, parc.č.194, parc. č. 2689/16 (160 m2 a 9 m2)   26.11.2012  17.12.2012
ikona souboruDSO -Region Dolní Berounka Návrh rozpočtu na rok 2013 - DSO -Region Dolní Berounka   26.11.2012  03.01.2013
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - oplocení parc. č. 3442 4614/2012/SU/Pg 22.11.2012  17.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu části nemovitosti - garáž v budově č.p.1065   19.11.2012  10.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu nebytového prostoru - kancelář v přízemí domu čp.2 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad   19.11.2012  18.12.2012
Exekutorský úřad Praha-západ Usnesení - Dražební vyhláška  156 EX 925/12-9 16.11.2012  04.12.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o  umístění stavby -stavební povolení - Řevnice -Masarykova kNN, dem. NN čp.311-11, IV-12-6014355 480/2012/Su/Sa 14.11.2012  04.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o možnosti požádat o příspěvek z rozpočtu města organizacím pracujícím s mládeží    14.11.2012  03.01.2013
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu části nemovitosti - garáž v budově č.p. 1063   14.11.2012  19.11.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje pozemku parc. č. 430 v k.ú. Řevnice   14.11.2012  18.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o počtu a sídlech volebních okrsků   12.11.2012  29.01.2013
ikona souboruMěsto Řevnice Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky   12.11.2012  29.01.2013
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr směnit pozemek ve vlastnictví města Řevnice   08.11.2012  25.03.2013
ikona souboruSÚ Řevnice

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Rokal Praha a.s., prodejna stavebnin a budova skladu vč. inženýrských objektů

4403/2012/SU/Sa 08.11.2012  26.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o změně stavby -stavební povolení-RD -přístavba, nástavba, Lety čp.342 4346/2012/SU/Sa 06.11.2012  26.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení  o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Řevnice p.č. 3211/6, 3221, kNN  IV-12-6014860 4290/2012/SU/Sa 02.11.2012  19.11.2012
ikona souboruMěÚ Řevnice Hromadný předpisný seznam-vyměření místního poplatku  4218/2012/POKL/IKr 26.10.2012  04.12.2012
ikona souboruMěÚ Beroun Usnesení -přerušení řízení - Domovia Řevnice MBE/54639/2012/VÝST-BoM 26.10.2012  16.11.2012
ikona souboruMinisterstvo životního prostředí Závěr zjišťovacího řízení 76520/ENV/12 17.10.2012  06.11.2012
ikona souboruMinisterstvo životního prostředí Posuzování vlivů koncepce "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Stč.kraje -předání závěru zjištění 76520/ENV/12 17.10.2012  06.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - územní rozhodnutí - o změně stavby "rekonstrukce a nástavba garáže" Řevnice, Rybní č.p. 553 4033/2012/SU/Sa 11.10.2012  29.10.2012
ikona souboruKÚ Stč.kraje Oznámení termínu k předložení připomínek a požadavků na zpracování LHP LHC Řevnice, na období platnosti od 1.1.2012 do 31.12.2021 příloha -mapka 146179/2011/KUSK/OŽP/2-Mi 11.10.2012  31.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení - Billa spol. s r.o., trafostanice a přípojka NN 3961/2012/SU/Sa 09.10.2012  26.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání     Řevnice-Masarykova, kNN, dem.NN čp.311-11, IV-12-6014355 3954/2012/SU/Sa 09.10.2012  26.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Řevnice 22.10.2012   09.10.2012  26.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

"Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova -Škroupova" 

  05.10.2012  11.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu části nemovitosti -sloupu veřejného osvětlení firmě Pogrr s.r.o.   04.10.2012  19.11.2012
ikona souboruMěsto Řevnice

Informace o možnosti pronájmu obecního bytu  

Žádost o pronájem ke stažení ZDE 

  04.10.2012  06.11.2012
ikona souboruSÚ Dobřichovice Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby "Řevnice,Havlíčkova kVN,TS a kNN Rosi in", stavební povolení 355/12 R 04.10.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o dělení pozemku - parc.č. 1285/7 Lety 3844/2012/SU/Sa 03.10.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby - stavební povolení - Řevnice, kVN, kNN, Revoluční, Mírová, Sádecká, Pražská  IE-12-6004010 3814/2012/SU/Sa 27.09.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - územní rozhodnutí- o umístění stavby - GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha -Benešov) 3799/2012/SU/Sa 26.09.2012  17.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení - novostavba RD Řevnice  3795/2012/SU/Sa 26.09.2012  17.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení - Lety, kNN č.ev.E572 a E589 IV-12-6012930 3782/2012/SU/Sa 26.09.2012  17.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice OZV č.5/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostjí u některých staveb   14.09.2012  01.10.2012
ikona souboru SÚ Řevnice  Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -RD přístavba a nástavba, Lety  3668/2012/SU/Sa  13.09.2012  01.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice OZV č.4/2012 - o zrušení OZV č.2/2012   13.09.2012  01.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice  Změna termínu (otevírání obálek k VŘ na prodej č.p.2) - Informace    12.09.2012  04.10.2012
ikona souboruMěÚ Beroun Oznámení - zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, seznámení s podklady zahájeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání  MBE/44776/2012/VÝST-BoM 10.09.2012  26.09.2012
ikona souboruGA ENERGO Technik Oznámení - opakované přeměření zemních odporů na vybraných stožárech VVN v době od 15.9.2012 do 10.11.2012   10.09.2012  16.11.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností -výměra oddělené části pozemku  3548/2012/SU/Sa 06.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Dobřichovice Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení - Řevnice-Havlíčkova kVN,TS a kNN Rosi in  1074/2012/AJu 06.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice  Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení- garážový přístřešek parc. č. 486,487/2 kú. Lety  3508/2012/SU/Sa 05.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "rekonstrukce a nástavba garáže" Řevnice, čp.553 3507/2012/SU/Sa 05.09.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -BILLA spol. s r.o., Lety, Trafostanice a přípojka NN 3465/2012/SU/Sa 03.09.2012  20.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -územní rozhodnutí - rozhodnutí o dělení pozemků parc.č.1286/3, 1286/43 kú. Lety u Dobřichovic 3405/2012/SU/Sa 29.08.2012  20.09.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Řevnice dne 10.9.2012   29.08.2012  13.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Veřejná vyhláška -oprava písemnosti (změna využití a dělení pozemku parc.č.1285/7) 3377/2012/SU/Sa 28.08.2012  13.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Řevnice, kVN,kNN, Revoluční, Mírová, Sádecká, Pražská   IE-12-6004010 3374/2012/SU/Sa 27.08.2012  13.09.2012
ČEZ DISTRIBUCE

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (30.8.2012 -26.9.2012)

ikona souboru30.8.2012  ikona souboru4,13,18,20,

ikona souboru25.9.2012
ikona souboru6,14,19,

ikona souboru26.9.2012   ikona souboru11.9.2012 ikona souboru
12.9.2012
ikona souboru
18.9.2012

  27.8.2012  04.10.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1461, 1463/2, 1463/3, 1463/1   24.08.2012  24.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení -zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha -Benešov) 3346/2012/SU/Sa 24.08.2012 10.09.2012 
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 3280/2012/SU/Sa 21.08.2012  10.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -územní rozhodnutí o umístění stavby -Řevnice,Pražská, demontáže ČEZ 2939/2012/SU/Sa 16.08.2012  03.099.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního,stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba RD Řevnice, parc.č.3534/10  3248/2012/SU/Sa 16.08.2012  03.09.2012
ikona souboruOkresní soud Praha-západ Dražba movitých věcí  24 E 626/2099, 24E627/2009, 24E628/2009, 24E491/2011 16.08.2012  03.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí -umístění stavby osazení domovní ČOV parc.č. 960 Lety 3161/2012/SU/Sa 15.08.2012  03.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -IV-12-6012930 3108/2012/SU/Sa 14.08.2012  03.09.2012
ikona souboruExekutorský úřad Přerov Usnesení o opakované dražbě-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 103 Ex 34132/10-47 14.08.2012  03.09.2012
ikona souboruMěÚ Černošice Rozhodnutí - veř. vyhláška - dokončení splaškové kanalizace Pod Vrážkou MUCE 31671/2012 OŽP/V/Mar 10.08.2012  03.09.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - umístění stavby na parc.č. 997/1 Lety 2933/2012/SU/Sa 08.08.2012  24.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - rozšíření zastřešení spojovací lávky čp. 1134 2937/2012/SU/Sa 08.08.2012  24.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - umístění stavby parc.č. 1216, 1217 Lety 2830/2012/SU/Sa 02.08.2012  21.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - stavební úpravy chaty č.e. 183 2823/2012/SU/Sa 31.07.2012  16.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o zahájení řízení - parc.č. 486, 487/2 Lety 2822/2012/SU/Sa 31.07.2012  16.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - stavební úpravy a přístavba RD, Lety, č.p. 69 2689/2012/SU/Sa 25.07.2012  14.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání -vytvoření 4 stavebních parcel a pozemku pro umístění komunikace 2759/2012/SU/Hk 24.07.2012  14.08.2012
ikona souboruKÚ Stč.Kraje Rozhodnutí -Občanské sdružení "NEBOJSE"  093531/2012/KUSK 19.07.2012  14.08.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů   18.07.2012  22.10.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby-stavební povolení - Lety, Pražská, p.č. 1365/55-přeložka VN EP-12-6001925 2676/2012/SU/Sa 18.07.2012 06.08.2012 
ikona souboruMŽP Závěr zjišťovacího řízení - Optimalizace trati Černošice-Beroun 44940/ENV/12 17.07.2012  03.08.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - o umístění stavby -stavební povolení -RD 2612/2012/SU/Hk 13.07.2012  30.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení -vrty pro tepelné čerpadlo pro rozestavěný RD 2569/2012/SU/Hk 10.07.2012  27.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení -zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2545/2012/SU/Sa 09.07.2012  25.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu -Zhotovení odvodu vzduchu z kuchyně školní jídelny při ZŠ Řevnice

Zadavací dokumentace : ikona souboru1 ikona souboru2 ikona souboru3 ikona souboru4 ikona souboru5 ikona souboru6 ikona souboru7

  04.07.2012  18.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2529/2012/SU/Sa 04.07.2012  25.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí - přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 178 2485/2012/SU/Sa 03.07.2012  19.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního, stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2481/2012/SU/Sa 03.07.2012  19.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení -zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2483/2012/SU/Sa 03.07.2012  19.07.2012
ikona souboruFÚ Praha  6 Veřejná vyhláška -oznámení o uložení písemnosti - O.Gebauer 350146/12/ 006900101599 03.07.2012  19.07.2012

ikona souboruMěsto Řevnice a

ikona souboruEKOS Řevnice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa jedním zaměstnancem na pozici: 1/2 vedoucí oddělení Technické služby, 1/2 ředitel/ka společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.    02.07.2012  27.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu   02.07.2012  17.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu   02.07.2012  17.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2412/2012/SU/Sa 28.06.2012  17.07.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního,stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2400/2012/SU/Sa 28.06.2012  17.07.2012
 ikona souboruSÚ Řevnice  Územní rozhodnutí o dělění pozemků 2378/2012/SU/Sa  27.06.2012  13.07.2012
ikona souboruExekutorský úřad Beroun Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí 015EX 506/2010-29 27.06.2012  13.07.2012
 ikona souboruMěsto Řevnice  Podmínky veřejného výběrového řízení na prodej domu č.p. 2 a souvisejících nemovitostíikona souborupříloha č.1 ikona souborupříloha č.2  foto objektu č.p.2  změna termínu otevírání obálek - ikona souboruinformace     26.06.2012  19.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje domu č.p. 2 a přilehlých nemovitostí   26.06.2012  19.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje domu č.p. 71 a přilehlých nemovitostí   25.06.2012  12.09.2012
 ikona souboruMÚ Beroun  Územní rozhodnutí - o umístění stavby - "vodovodní řady, včetně přípojek,vodojemu a elektro přípojky v obci Zadní Třebaň"    18.06.2012  04.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Nařízení města č.1/2012 - o vymezení oblasti města k prakování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem   18.06.2012  04.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Zasedání zastupitelstva města č. 13 - 25.6.2012   15.06.2012  27.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby -stavební povolení - Lety-K Lesíku kNN pro č.e.487, dem.NN IV-12-6013903 2209/2012/SU/Sa 14.06.2012  02.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Rozpočtové opatření 1/2012   14.06.2012  02.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice  Obecně závazná vyhláška č.3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností   13.06.2012  02.07.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Obecně závazná vyhláška č.2/2012, o zakládání,údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnice   13.06.2012  02.07.2012
ikona souboruOkresní soud Praha-západ Oznámení o dražbě movitých věcí 24 E 626/2009 12.06.2012  28.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 2143/2012/SU/Sa 11.06.2012  27.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního,stavebního řízení a řízení o výjimce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. 2123/2012/SU/Sa 11.06.2012  27.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Územní rozhodnutí - výstavba kruhového objezdu na křížení sil. II/115 a II/116 v obci Lety 2053/2012/SU/Sa 08.06.2012  27.06.2012
ikona souboruExekutorský úřad Beroun Usnesení - o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí ve smyslu ustanovení §328b, a násl. o.s.ř. 015 EX 506/2010-26 08.06.2012  27.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce - Výměna akumulačních kamen za vysokoúčnné kondenzační kotle na zemní plyn v ZŠ Řevnice čp. 901 - dokumentace k výběrovému řízení ke stažení ZDE    01.06.2012  20.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o zasedání zastupitelstva města č. 12   01.06.2012  12.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a řízení o vyjímce, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 1980/2012/SU/Sa 31.05.2012  18.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení 1927/2012/SU/Hk 30.05.2012  18.06.2012
ikona souboruSÚ Řevnice Rozhodnutí o umístění stavby -stavební povolení 1883/2012/SU/Sa 28.05.2012  13.06.2012
ikona souboruMÚ Řevnice Oznámení - záměr "Optimalizace trati Černošice -Beroun"   24.05.2012  13.06.2012
 ikona souboruMěsto Řevnice  Záměr směny pozemků v k.ú. Řevnice    24.05.2012  12.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Závěrečný účet města za rok 2011   24.05.2012  02.07.2012
ikona souboruPolicie ČR Vyhlášení popisu věci  (seznam s fotografiemi k nahlédnutí na podatelně MěÚ Řevnice) KRPS-41937-92 /TČ 10.02.2012  16.08.2012
ikona souboruČSÚ Oznámení ČSÚ - výběrové šetření v domácnostech 00159/2012-7202 06.02.2012  01.06.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje pozemků parc.č. 3441/1 a 3441/2 SO/Be 26.01.2012  18.12.2012
ikona souboruMěsto Řevnice Informace o možnosti pronájmu obecního bytu   19.01.2012  24.08.2012
         
ikona souboruMěsto Řevnice Záměr prodeje domu č.p. 71   29.09.2011  22.06.2012
ikona souboruMÚ Řevnice Nařízení  města Řevnice 1/2011 31.08.2011  16.09.2011
Vytvořeno 27.7.2016 10:47:43 | přečteno 2669x | ernest
 
 
load