ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pořizování nového územního plánu

Zadání územního plánu Řevnice bylo  schváleno dne 15.9.2014.Na základě schváleného zadání zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička, ČKA 03 126 Návrh územního plánu Řevnice. Společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 14.6.2016. Veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 15.1.2018. Podle vyhodnocení výsledků projednání byl návrh územního plánu upraven.  Upravený návrh se bude v rozsahu těchto úprav projednávat na opakovaném veřejném projednání. Opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Řevnice se bude konat v úterý 7. září 2021 od 18:00 hodin v KINO ŘEVNICE, Opletalova 89, Řevnice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a doručení Návrhu územního plánu Řevnice).

Upravený návrh územního plánu Řevnic pro opakované veřejné projednání si můžete prohlédnout na stránkách pořizovatele (ORP Černošice) – zde 

S upraveným a posouzeným Návrhem územního plánu Řevnice je možno se seznámit i v papírové podobě v kanceláři odboru územního plánování MÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v jiný den po telefonické dohodě nebo na Městském úřadě Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (v úřední hodiny v pondělí a ve středu 7:30 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin, v jiný den po telefonické dohodě na tel. 257 720 157 nebo 313 104 211 nebo e-mail : starosta@revnice.cz)

Písemné námitky a připomínky se podávají přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 14.9.2021 včetně.Námitky, připomínky i stanoviska dotčených orgánů je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu územního plánu, které byly po veřejném projednání změněny. Měněné části návrhu, ke kterým lze uplatnit stanoviska, námitky a připomínky, jsou zobrazeny v Návrhu územního plánu Řevnice pro opakované veřejné projednání s vyznačením měněných částí


Dosavadní kroky:

 •  rozhodnutí  zastupitelstva o pořízení nového územního plánu.
 •  zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu 
 •  návrh územního plánu byl zpracován projektantem
 •  proběhlo společné jednání s dotčenými orgány (neveřejné jednání)
 •  vyhláškou byl stanoven termín prvního veřejného projednání Návrhu územního plánu (15.1.2018)
 • podání připomínek, stanovisek a námitek
 • vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek a úprava Návrhu územního plánu

Následující kroky:

 • opakování veřejného projednání upraveného Návrhu územního plánu (7.9.2021)
 • podávání námitek, připomínek a stanovisek k upravenému Návrhu územního plánu
 • vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek
 • dále následuje buď další úprava Návrhu územního plánu s dalším opakovaným veřejným projednáním nebo jednání zastupitelstva města o námitkách a vydání územního plánu
 • zastupitelstvo město rozhodne buď o  vydání územního plánu (zastupitelstvo města rozhodne o námitkách a územní plán vydá) nebo vrátí Návrh územního plánu pořizovateli s pokyny k úpravě nebo Návrh zamítne

Užitečné dokumenty

ikona souboruPříručka starostům ÚP - Ing. Věslav Michalik, CSc.

ikona souboruUrčený zastupitel

ikona souboruZadání územního plánu ze dne 15.9.2014

ikona souboruNámětová studie Řevnice

ikona souboruDílna nápadů pro územní plán města Řevnice  11.9. - 13.9.2013 

Videozáznam ze setkání s Ing. arch. Hniličkou 22.1.2015

ikona souboruPrezentace k ÚP 

Rozhovor s arch. Hniličkou po zveřejnění návrhu ke společnému projednání

ikona souboruArchitektonická studie -  Za nádražím (brownfield býv. Eurovie) 

Územní plán Řevnice - Průzkumy a rozbory  - Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. 

ikona souborutextová část 

ikona souborupříloha - hodnoty

ikona souborupříloha - závady

ikona souboruzákres do mapy stabilního katastru

ikona souboruzákreso do ortofoto mapy 


Vytvořeno 30.3.2016 18:30:44 - aktualizováno 2.8.2021 9:40:01 | přečteno 3307x | tana
 
 
load