ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zateplení a částečná rekonstrukce budovy Městského úřadu Řevnice č.p. 74

Odpovědný referent: Jana Petrášková

Cílem projektu je zateplení budovy a snížení spotřeby energie v budově Městského úřadu. Zároveň bude v podkroví budovy vybudováno zázemí pro řevnickou městskou policii.
Propagace akce - ikona souboruSnížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice

Popis projektu

V rámci rekonstrukce dojde k zateplení pláště budovy (fasáda, izolace střechy), výměně části oken a změně zdroje vytápění – původní elektrické přímotopy budou nahrazeny otopnou soustavou s kondenzačním kotlem na zemní plyn. Předpokládá se dotační podpora z programu OPŽP. Na náklady města vznikne půdní vestavba - zázemí pro MP Řevnice.

 

Příloha 1: Technická zpráva MěÚ – MP Řevnice vč. výkresů

Příloha 2: Projekt pro stavební povolení – průvodní zpráva

Příloha 3: Projekt pro stavební povolení – souhrnná technická zpráva

Příloha 4: Projekt pro stavební povolení – technická zpráva

Příloha 5: Požárně bezpečnostní řešení

Příloha 6: Výkresy

Náklady na projekt a financování
Celkové předpokládané náklady: 6 751 178,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 1 575 376,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 5 175 802,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 70, Prioritní osa 5 – Energetické úspory , 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006868

21.6.2017 Rada města schválila cenovou nabídku na vypracování energetického auditu pro budovu č.p. 74 s firmou Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Praha 6, IČ: 29042577, za částku 35 937,- Kč vč. DPH.

6/2017 Vystavena objednávka pro firmu Energomex s.r.o. na částku 35 937,- Kč vč. DPH.

19.7.2017 Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následné rozšíření na prováděcí projekt + projekt vytápění pro úpravu centrální kotelny a úpravu vytápění s firmou Mgr. Tomáše Zborovského, Dr. E. Beneše 1181, Neratovice, IČ: 71892397, za částku 105 000,- Kč (není plátce DPH).

7/2017 Vystavena objednávka pro firmu Mgr. Tomáše Zborovského na částku 105 000,- Kč (není plátce DPH).

26.7.2017 Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 111 925,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, administraci projektu, výběrové řízení na zhotovitele; náklady na zpracování žádosti a administraci projektu jsou způsobilými výdaji a tudíž budou z cca 40% proplaceny v rámci dotace).

11.8.2017 Uzavřena smlouva o dílo s TNT Consulting, s.r.o. na částku 111 925,- Kč vč. DPH.

30.11.2017 Podána žádost o dotaci.

Vytvořeno 2.5.2018 16:46:42 | přečteno 507x | petra.karesova
 
 
load