ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice – II. etapa

MMR   IROP

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Stručný popis projektu a jeho cíle

Projekt navrhuje výstavbu a modernizaci terminálu veřejné dopravy a systému pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy (železniční trať č. 171 Praha - Beroun - s nejvytíženější linkou S7; autobusové linky C50, č. 311, č. 451; individuální automobilová doprava; pěší a cyklistická doprava). Předkládaný projekt řeší problém absence funkčního terminálu - přestupního uzlu v intencích a potřebách 21. století.

Cílem navrženého řešení je kromě organizace přestupního uzlu a optimalizace parkování v přednádražím prostoru zejména zvýšená podpora nemotoristické dopravy, cyklistické a pěší. Zvýšení atraktivity pro cyklistickou dopravu má za cíl snížit zátěž území individuální automobilovou dopravou, čímž zároveň dojde k pozitivnímu vlivu na životní prostředí v regionu

V důsledku projektu se očekává efektivní organizace terminálu - přestupního uzlu s důrazem na maximální propojenost řešených forem doprav a optimalizaci parkování v přednádražím prostoru. Důležitou součástí projektu je maximální podpora nemotoristické dopravy, cyklistické a pěší. Zvýšení atraktivity pro cyklistickou dopravu má za cíl snížit zátěže území individuální automobilovou dopravou, což bude mít pozitivní vliv nejen na životní prostředí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.  Dotace je poskytnuta ve výši 14 161 538,84 Kč. Vlastní spolufinancování města Řevnice je ve výši 1 573 504,32 Kč.

Projekt je veden pod Identifikačním číslem : 117D03B000259

Návrh projektu řeší absenci místa pro snadný přestup z regionální veřejné dopravy na integrovaný systém veřejné dopravy v Praze. Bude vybudována autobusová zastávka, dokončena parkovací stání v celé ulici Pod lipami a vznikne kultivovaná infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu. Článek na toto téma vyšel v Ruchu 2/2017 a toto číslo je ke stažení zde ve formátu PDF.

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Výstavba a modernizace terminálu - přestupního uzlu - město Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 3 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, 1.2 Terminály
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005908

12.2.2016      Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu pro stavební povolení „Přednádražní prostor v Řevnicích“ s Ing. Jiřím Sovinou (projekční kancelář 4D PROSTOR s.r.o.), Za Potokem 246, Tachlovice, IČ: 448 80 448, za částku 235 000,- Kč vč. DPH (není plátce DPH). Ve formátu PDF je „Dopravně inženýrská analýza systému B+R“ ke stažení zde, „Přednádražní prostor v Řevnicích – textová část“ ke stažení zde a výkresy ve formátu ZIP jsou ke stažení zde.

15.2.2016       Uzavřena smlouva o dílo s Ing. Jiřím Sovinou na částku 235 000,- Kč vč. DPH (není plátce DPH).

17.8.2016         Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 187 550,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, studii proveditelnosti, výběrové řízení na zhotovitele; náklady na zpracování studie proveditelnosti a zajištění výběrového řízení jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace).

20.2.2017      Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

14.6.2017      Uzavřena smlouva o dílo s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. na částku 187 550,- Kč vč. DPH.

16.10.2017      Podána žádost o dotaci.

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

jaro 2018      Předpokládané datum zahájení realizace projektu.

1.9.2018         Předpokládané datum ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 17:11:33 | přečteno 780x | petra.karesova
 
 
load