ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce lesní cesty „Lesní divadlo“

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cílem projektu je rekonstrukce stávající lesní cesty „Lesní divadlo“ v délce 879 m a šíři 3m celoročně sjízdné, která se nachází uvnitř komplexu lesů. Na obou stranách je napojena na silnici II/116 a zhruba uprostřed na místní komunikace města Řevnice.

Záznam z přednášky pořádané 5.9.2018 v Modrém domečku. 

Popis projektu

Současný stav cesty je ve špatném stavu díky intenzivní dopravě a v poslední době povodňovým škodám. Lesní cesta postupně degradovala a je sjízdná jen z části. Součástí rekonstrukce je stavba/úprava výhyben, samostatných sjezdů, trubních propustků, otevřeného žlabu s průběžnou mříží na nájezdech. Jako kryt lesní cesty bude v kratším úseku, cca 300 m, použit asfaltobeton a v delším úseku mechanicky zpevněné kamenivo. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby je bylo možno realizovat za předpokladu dodržení podmínek ochrany přírody a aby nedošlo k poškození stávajícího lesního porostu.

Příloha 1: Řešené území – přehledná situace

Příloha 2: Celková situace stavby

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 4 172 992,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH)
Maximální předpokládaná výše dotace: 2 759 003,- Kč bez DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 689 751,-Kč bez DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty „Lesní divadlo“
Dotační program: Program rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 4.3.2 Lesnická infrastruktura
Registrační číslo: 17/004/04320/120/000073

8.3.2017Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení předběžného projektu pro podání žádosti o dotaci k tomuto projektu s firmou A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, Brno, IČ: 63478722, za částku 31 460,- Kč       vč. DPH. Rada města rovněž schválila provedení projektových a průzkumných prací a zpracování položkového rozpočtu poté, co bude podána žádost o dotaci za předběžnou cenu 174.482,- Kč včetně DPH (tyto náklady jsou z 80%               způsobilými výdaji v rámci dotace). Celková hodnota projektových prací činí předběžně 205 942,- Kč včetně DPH.

15.3.2017Uzavřena smlouva o dílo s firmou A.KTI s.r.o. na částku 31 460,- Kč vč. DPH.

29.3.2017Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou Karel Novák, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, IČ: 18975861 na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 42 350,- Kč vč.DPH (cena zahrnuje zpracování a podání žádosti; dotační titul podporuje způsobilé náklady ve výši 80%).

5.4.2017    Uzavřena smlouva o dílo s firmou Karel Novák na částku 42 350,- Kč vč. DPH.

11.4.2017   Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

24.4.2017   Podána žádost o dotaci.

14.6.2017 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou Lesostavby Beroun s.r.o., Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25647148 za nabídkovou cenu 3 448 754,- Kč bez DPH,          tj.  4 172 992,- Kč vč. DPH.

30.6.2017 Uzavřena smlouva o dílo s firmou Lesostavby Beroun s.r.o. na částku 4 172 992,- Kč vč. DPH.

20.12.2017 Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace uzavřené dne 15.3.2017 s firmou A.KTI s.r.o., IČ: 63478722, Boženy Antonínové 251/1, Mokrá Hora, Brno, kterým se navyšuje              předmět plnění smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumné práce (stavebně geologický, hydrogeologický a geofyzikální průzkum, průzkum geodetických a mapových podkladů, účelová mapa) a              zpracování položkového rozpočtu, za celkovou částku 117 128,- Kč vč. DPH (navýšení ceny díla je o 85 668,- Kč vč. DPH).

20.12.2017 Uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 15.3.2017 s firmou A.KTI s.r.o. na částku 117 128,- Kč vč. DPH.

24.1.2018 Předběžně schváleno poskytnutí dotace.

Vytvořeno 11.4.2018 15:14:56 | přečteno 985x | petra.karesova
 
 
load