ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II.

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu a navržených sadových úprav je především zabezpečení dobrého zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob. Projekt též vhodně doplňuje a obnovuje porost původními druhy domácích dřevin.

Popis projektu

Projekt řeší úpravu zeleně v lokalitách „Hřiště“ (park kolem dětského hřiště, Tyršovo stromořadí, ul. Sportovní) a „Za vodou“ (levý břeh Berounky u jezu mezi ulicí Karlštejnská a vodní hladinou). Porosty byly založeny bez promyšlené sadovnické koncepce a dřeviny v obou lokalitách nebyly dlouhodobě ošetřovány a zdravotní stav porostu je tudíž špatný. Tím došlo k rozvoji a šíření náletových dřevin. Projekt využívá potenciál lokalit k vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru a místa pro krátkodobou relaxaci.

Příloha 1: Situační výkres

Příloha 2: Plán ploch – lokalita Hřiště

Příloha 3: Stávající a upravený stav dřevin – lokalita Hřiště (oblast A)

Příloha 4: Stávající a upravený stav dřevin – lokalita Hřiště (oblast B)

Příloha 5: Plán ploch – lokalita Za vodou

Příloha 6: Stávající a upravený stav dřevin – lokalita Za vodou


Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 1 385 376,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 714 033,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 671 342,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 56, Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005032

17.8.2016      Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu, který se týká sadových úprav v lokalitách „Hřiště“ a „Za vodou“ a v podrobném rozsahu dle požadavků SFŽP s firmou Living in green s.r.o.
Palackého 70, Dobřichovice, IČ: 24828301 za částku 84 700,- Kč vč. DPH.

24.8.2016       Uzavřena smlouva o dílo s firmou Living in green s.r.o. na částku 84 700,- Kč vč. DPH.

20.2.2017      Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

1.3.2017         Rada města schválila nabídku od firmy Living in green s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice, IČ: 24828301 na úpravu projektu sadových úprav k tomuto projektu za částku 6 050,-Kč vč. DPH a na zpracování a podání žádosti o dotaci za         částku 36 300,-Kč vč. DPH.

3/2017             Vystavena objednávka pro firmu Living in green s.r.o., na částku 42 350,- Kč vč. DPH.

31.3.2017         Podána žádost o dotaci.

8.9.2017        Schváleno poskytnutí dotace.

20.11.2017       Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

21.2.2018         Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou VYKRUT – Zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 03921921 za nabídkovou cenu 765 968,- Kč vč. DPH.

3/2018               Předpokládané zahájení realizace projektu.

30.8.2023          Předpokládané ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 16:40:00 | přečteno 736x | petra.karesova
 
 
load