ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Kompostéry Řevnice

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je efektivní využití biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) jeho zkompostováním a následné využití této na živiny bohaté hmoty, čímž se sníží množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky a podpoří se domácí kompostování.

Popis projektu

V rámci projektu bude pořízeno 450 kusů kompostérů pro sběr a zpracování bioodpadu ve městě Řevnice, obci Svinaře a jejich přilehlých osad. Tento systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru druhotně využitelného odpadu.

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 2 060 042,- Kč vč. DPH

Maximální předpokládaná výše dotace: 1 751 036,- Kč vč. DPH

Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 309 006,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Kompostéry Řevnice

Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 68, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005811


26.9.2016 Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

12.7.2017 Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci a administraci tohoto projektu za částku 114 950,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování žádosti, administraci projektu včetně administrace po dobu jeho udržitelnosti; všechny uvedené náklady jsou z 85% způsobilými výdaji v rámci dotace a budou uhrazeny pouze v případě schválení dotace).

14.7.2017 Uzavřena smlouva o dílo s firmou Kapex s.r.o. na částku 114 950,- Kč vč. DPH.

17.7.2017 Podána žádost o dotaci.

7.2.2018 Předběžně schváleno poskytnutí dotace. 


Projekt „Kompostéry Řevnice“

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu fond soudržnosti

Vytvořeno 16.3.2018 12:49:38 - aktualizováno 19.3.2018 13:22:04 | přečteno 848x | petra.karesova
 
 
load