ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Realizované projekty/dotace

Revitalizace tůní

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cíl projektu: Projektová dokumentace obsahuje projekt revitalizace tůní včetně zaměření a potřebných průzkumů na městských pozemcích o rozloze cca 1,5 ha. Dokumentace řeší území pomocí různě velkých tůní a úpravu zeleně. Respektuje studii na výstavbu suchého polderu na potoce Kejná. Sediment a vytěžená zemina budou použity na tělese skládky Na Bořích. Zpracovatelem projektu je VZD Invest s.r.o. 

12.8.2020 9:58:04 | přečteno 988x | petra.karesova | Celý článek
 

Úprava chodníku před I.stupněm ZŠ v Revoluční ulici

Odpovědný referent: Michal Kliner 

Cíl projektu: Pro bezpečnější cestu pro/ze školy je zpracován návrh rozšíření chodníků a vstupu do areálu. Ulice zůstane nadále jednosměrně průjezdná s podélnými parkovacími místy. Autorkou projektu je Ing.Arch. Daria Balejová. 

12.8.2020 9:50:26 | přečteno 319x | petra.karesova | Celý článek
 

Revitalizace nádražního skladu (Dřevák)

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cíl projektu: Projekt řeší revitalizaci historické dřevěné budovy bývalého nádražního skladu na multifunkční objekt včetně přístavby dvou kontejnerů. Autorem projektu je Ing. Arch. Šárka Sodomková

12.8.2020 10:16:32 | přečteno 2000x | petra.karesova | Celý článek
 

Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice

evropský sociální fond program zaměstnanost

Název výzvy: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014141

Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice

Realizace: od 1.10.2019 do 30.6.2022

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


31.8.2020 8:27:28 | přečteno 261x | petra.karesova | Celý článek
 

Zateplení a částečná rekonstrukce bytového domu v Řevnicích č.p. 27

IROP a MMR

Odpovědný referent: Jana Petrášková/Bohdana Slámová
Propagace akce:
Projekt s názvem „Energetické úspory v bytovém domě č. p. 27 ve městě Řevnice“   Termín realizace: přelom roku 2019/2020   Předpokládané náklady: 6 mil. Kč
Realizační firma: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Označení spolufinancování na budově - ikona souboruZDE


Cílem projektu je zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny střešní krytiny a tím dosažení snížení spotřeby energie. Součástí projektu je také rekonstrukce půdních prostor na dvě bytové jednotky.Cílem projektu je snížení spotřeby energie v budově, snížení nákladů na bydlení, zvýšení komfortu bydlení a vznik dvou nových bytových jednotek. Financování projektu by měla zčásti pokrýt dotace IROP.

2.5.2018 16:39:36 | přečteno 660x | petra.karesova | Celý článek
 

Zateplení a částečná rekonstrukce budovy Městského úřadu Řevnice č.p. 74

Odpovědný referent: Jana Petrášková

Cílem projektu je zateplení budovy a snížení spotřeby energie v budově Městského úřadu. Zároveň bude v podkroví budovy vybudováno zázemí pro řevnickou městskou policii.
Propagace akce - ikona souboruSnížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice

2.5.2018 16:46:42 | přečteno 516x | petra.karesova | Celý článek
 

Dostupné,bezpečné a atraktivní město Řevnice

EU fond zaměstnanost

Projekt: Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009

Od března 2019 realizujeme projekt Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice. Cílem projektu je proměnit Řevnice v efektivní, bezpečné a atraktivní město a naplnit tak připravované koncepční projekty města Řevnice v oblastech:

- Dostupné město, které plánuje svou dopravní dostupnost ve vztahu k dalším obecním aktivitám.

- Atraktivní město, které slouží odpočinku ve veřejné zeleni.

- Atraktivní město sportu.

- Bezpečné město, které disponuje kvalitním veřejným osvětlením, kamerovým systémem a kvalitním povodňovým plánem.


9.10.2019 8:07:52 | přečteno 482x | petra.karesova | Celý článek
 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice (odborné učebny)

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je podpořit vzdělání na ZŠ Řevnice modernizací učeben včetně vybavení, vytvořit bezbariérový přístup a pokrýt prostory připojením k internetu.

11.4.2018 15:49:56 | přečteno 780x | petra.karesova | Celý článek
 

Vybavení odborných učeben – Základní škola Řevnice

Příjemce dotace: město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
Odpovědný referent: Bohdana Slámová
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodavatel: KDZ, spol. s r.o.,  Razov 1256, Vizovice, IČO: 15526691


25.5.2020 9:22:15 | přečteno 446x | petra.karesova | Celý článek
 

Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice – II. etapa

MMR   IROP

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Stručný popis projektu a jeho cíle

Projekt navrhuje výstavbu a modernizaci terminálu veřejné dopravy a systému pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy (železniční trať č. 171 Praha - Beroun - s nejvytíženější linkou S7; autobusové linky C50, č. 311, č. 451; individuální automobilová doprava; pěší a cyklistická doprava). Předkládaný projekt řeší problém absence funkčního terminálu - přestupního uzlu v intencích a potřebách 21. století.

Cílem navrženého řešení je kromě organizace přestupního uzlu a optimalizace parkování v přednádražím prostoru zejména zvýšená podpora nemotoristické dopravy, cyklistické a pěší. Zvýšení atraktivity pro cyklistickou dopravu má za cíl snížit zátěž území individuální automobilovou dopravou, čímž zároveň dojde k pozitivnímu vlivu na životní prostředí v regionu

V důsledku projektu se očekává efektivní organizace terminálu - přestupního uzlu s důrazem na maximální propojenost řešených forem doprav a optimalizaci parkování v přednádražím prostoru. Důležitou součástí projektu je maximální podpora nemotoristické dopravy, cyklistické a pěší. Zvýšení atraktivity pro cyklistickou dopravu má za cíl snížit zátěže území individuální automobilovou dopravou, což bude mít pozitivní vliv nejen na životní prostředí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.  Dotace je poskytnuta ve výši 14 161 538,84 Kč. Vlastní spolufinancování města Řevnice je ve výši 1 573 504,32 Kč.

Projekt je veden pod Identifikačním číslem : 117D03B000259

11.4.2018 17:11:33 | přečteno 789x | petra.karesova | Celý článek
 
Vytvořeno 13.1.2017 11:46:33 | přečteno 2155x | petra.karesova
 
 
load