ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sběrný dvůr Řevnice

Odpovědný referent : Jana Petrášková

Cílem projektu je zkvalitnit systém nakládání s odpady ve městě Řevnice.

Popis projektu

Projekt řeší výstavbu sběrného dvora pro město a občany města Řevnice v areálu bývalé skládky v Řevnicích a jeho vybavení kontejnery, nádobami na odpad, mobilním eko skladem včetně povinného vybavení nádobami, stojany na big-bagy, lisem na odpad, manipulátorem s příslušenstvím, hardwarem a softwarem pro evidenci odpadů a vozidel, kamerovým zabezpečovacím systémem. Sběrný dvůr bude určen ke sběru, výkupu a třídění všech složek odpadů kategorie “O” a “N” včetně nebezpečných odpadů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění.

 Příloha 1: Situační schéma


Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 20 676 183,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 17 574 756,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 3 101 428,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Sběrný dvůr Řevnice
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 41, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003826

26.10.2016Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s firmou KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745, za částku 193 600,- Kč vč. DPH.

27.10.2016Uzavřena smlouva o dílo s firmou KAPEX s.r.o. na částku 193 600,- Kč vč. DPH.

9.11.2016Rada města schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností EKOS Řevnice s.r.o., Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828, jejímž předmětem je souhlas společnosti EKOS Řevnice s.r.o. s realizací   stavby města Řevnice „Sběrný dvůr Řevnice“ na pozemcích parc.č. 3659/2 a parc.č. 3659/24 v obci a k.ú. Řevnice.

9.11.2016Uzavřena smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností EKOS Řevnice s.r.o.

9.11.2016Rada města vzala na vědomí předložené materiály zpracované k žádosti o dotaci: „Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků“ pro projekt, projektovou dokumentaci a rozpočty akce s doporučujícím   stanoviskem Komise pro přípravu přestavby sběrného dvora.

14.11.2016Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

23.5.2017Podána žádost o dotaci.

8.8.2017              Schváleno poskytnutí dotace.

11.10.2017          Rada města schválila nabídku na vypracování realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ s firmou KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745 za částku 
  145 200,- Kč vč. DPH a na autorský dozor za částku 60 500,- Kč vč. DPH.

1.11.2017               Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745 za       částku 145 200,- Kč vč. DPH a na autorský dozor za částku 60 500,- Kč vč. DPH (náklady na tyto činnosti jsou uznatelnými náklady již schváleného dotačního titulu z OPŽP).

1.11.2017Uzavřena smlouva o dílo s firmu KAPEX s.r.o. na částku 205 700,- Kč vč. DPH.

1.11.2017Rada města schválila nabídku a uzavření příkazní smlouvy s firmou  Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745 na administraci projektu „Sběrný dvůr Řevnice“, vypracování a podání závěrečného vyhodnocení            akce včetně průběžných monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu v ceně 181 500,- Kč vč. DPH (náklady na tyto činnosti jsou uznatelnými náklady již schváleného dotačního titulu z OPŽP).

1.11.2017Uzavřena příkazní smlouva s firmu KAPEX s.r.o. na částku 181 500,- Kč vč. DPH.

20.11.2017Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

4/2018                    Zahájení výběrového řízení na dodavatele.

rok 2018                   Předpokládané zahájení realizace projektu.

28.2.2019Předpokládané datum ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 16:20:06 | přečteno 2004x | petra.karesova
 
 
load