ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Cíl projektu - Zklidněním dopravy a rekonstrukcí povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad by zde měl být při zachování tradičních hodnot vytvořen kvalitní veřejný prostor, bezbariérový a prostupný, s jasně definovanými pravidly pro parkování.

Náklady na projekt a financování
Projekt bude financován prostřednictvím dotačních titulů a realizován po etapách.
Celkové předpokládané náklady: 30 000 000,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

AKTUÁLNĚ  -

V současné době vítěz soutěže Petra Parléře ateliér Archum ukončil práci na projektu ke stavebnímu povolení a získává poslední stanoviska dotčených orgánů. Bude následovat zahájení sloučeného územního a stavebního řízení.Hlavní silnice II/115 Řevnice-Vižina (investor Střč. Kraj ) spolu s prostorem před obchody na jižní straně a křižovatkou u lékárny již mají vydané územní rozhodnutí a pracuje se na další fázi projektu.
ikona souboruArchitektonická situace -  ke stažení 


26.5. 2015 Společnost Petra Parléře, o.p.s. vyhlásila veřejnou projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž "Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích" o Cenu Petra Parléře 2015 – viz Soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže "Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích" ve formátu PDF zde, Architektonické návrhy ze soutěže ve formátu PDF zde,  Řevnická deska: „Co nás oslovilo z Parléře?“ ve formátu PDF zde, odkaz na jednotlivé návrhy do soutěže o Cenu Petra Parléře zde.

 9.9.2015 Závěrečné zasedání poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Porota vybrala projekt č. 13 - ateliér ARCHUM architekti s.r.o. (dále jen „ateliér ARCHUM“) - jako vítězný, viz odkaz na Protokol ze závěrečného zasedání soutěžní poroty ve formátu PDF zde.

21.9.2016 Na jednání Rady města byla ustanovena komise pro Obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (dále jen „komise pro Obnovu náměstí“) – viz Zápisy ze schůzek komise ve formátech PDF zde

18.1.2017 Rada města v souladu s doporučením komise pro Obnovu náměstí schválila záměr zadat studii náměstí vítěznému ateliéru ARCHUM – viz Zadání architektonické studie ateliéru ARCHUM ve formátu PDF zde, pořídit projektovou dokumentaci na jižní část náměstí (mezi č.p. 27, č.p. 22 a krajskou komunikací) a zajistit participaci veřejnosti.

15.3.2017 Rada města v souladu s doporučením komise pro Obnovu náměstí schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na dopracování architektonické studie pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s ateliérem ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha, IČO: 01894871 za 150 040,- Kč vč. DPH.

22.3.2017 Uzavřena smlouva o dílo s ateliérem ARCHUM architekti s.r.o. na částku 150 040,- Kč vč. DPH.

22.3./7.6.2017 Rada města schválila cenovou nabídku a objednávku návrhu na facilitaci a vyhodnocení procesu participace veřejnosti na architektonické studii náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s Ing. Evou Klápšťovou,  Nebeská 5196/5, Jablonec nad Nisou,  IČ: 71516000 za celkovou cenu 34.500,- Kč (není plátce DPH).

12.6.2017 Ateliér ARCHUM odevzdal návrh studie, který byl projednán s pracovní skupinou (vybranými občany Řevnic). Uskutečnil se Workshop pro širokou veřejnost, kde byly prezentovány dva návrhy a vzešla zde řada připomínek – viz Rozhovor o participaci veřejnosti s Ing. Evou Klápšťovou ve formátu PDF zde, prezentace ve formátu PDF zde včetně průvodního textu k prezentaci nad oběma variantami řešení prostoru náměstí ve formátu PDF zde,Fotografie plachet výhody-nevýhody ve formátu ZIP zde a Participace uživatelů náměstí: hodnocení variant návrhu ve formátu PDF zde. Po zapracování připomínek bude předložena 2. verze studie.

20.9.2017 Rada města schválila cenovou nabídku a objednávku na facilitaci procesu zpracování finální studie „náměstí Krále Jiřího z Poděbrad“ s Ing. Evou Klápšťovou, Nebeská 5196/5, Jablonec nad Nisou, IČO: 71516000 za částku 13 700,- Kč (není plátce DPH).

18.1.2018 Ateliér ARCHUM představil 2. verzi studie veřejnosti a vzešly zde další připomínky.

3/2018 Ateliér ARCHUM předá městu finální studii (3. verzi) včetně zapracovaných připomínek z ledna 2018 a poté bude následovat zadání projektové dokumentace.

Vytvořeno 2.5.2018 17:41:31 - aktualizováno 3.2.2021 11:50:15 | přečteno 1051x | petra.karesova
 
 
load