ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – etapa I

Odpovědný referent: Bohdana Slámová 

V rámci projektu vznikne či bude rekonstruováno celkem 2340 m cyklotras a budou rozšířeny stojany pro parkování kol před budovou základní školy.

Popis projektu

Návrh řeší nedostatek cyklistických tras ve městě Řevnice, které by propojovaly hustě obydlené části města s občanskou vybaveností (nádraží, školy, úřad, obchody) a umožňovaly občanům lépe a bezpečně využívat cyklodopravu ve stávajícím dopravním systému města. Projekt počítá s rekonstrukcí lávky přes Nezabudický potok, s rekonstrukcí ulice Švabinského a s úpravou dvou křižovatek (Čs. armády-Švabinského, Baarova-Školní-Mníšecká), které v současnosti nejsou pro cyklisty bezpečné. Návrh počítá i s propojením centra města se zamýšleným dopravním terminálem u řevnického nádraží a s propojením do sousední obce Lety.

PUBL a3vertical page 001(1), obrázek se otevře v novém okně


Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice

7/2021 - je zahájena realizace 1. etapy projektu, zahrnující novou lávku v Havlíčkových sadech včetně přilehlých částí Švabinského ulice.

Celkové předpokládané náklady jsou 7,3 mil. Kč z toho dotace činí 3,2 mil. a spoluúčast 4,1 mil. Kč.

11/2021 - projekt byl dokončen. Dokončená stavba byla předána 15.11.2021 a 8.12.2021 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Celkové náklady samotné stavby činily 7,44 mil. Kč.

Projekt lávky v Havlíčkových sadech -  ikona souboru1   ikona souboru


Projekt je v souladu s koncepcí cyklodopravy Středočeského kraje, strategií ITI Pražské oblasti a bude realizován po etapách v součinnosti se Středočeským krajem, případně SŽDC.

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 21 232 954,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 8 469 707,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 12 763 247,- Kč vč. DPH (částka zahrnuje neuznatelné výdaje ve výši minimálně 11,8 mil. Kč, což jsou převážně předpokládané náklady na rekonstrukci ul. Švabinského)

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 6 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti, 1.2 Cyklodoprava
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006874

1.6.2016 Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu „Vyhledávací studie vedení cyklistických tras na území města Řevnice“ s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, Roudnice nad Labem, IČ: 287 147 92, za částku 127 050,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje projekční práce, projednání návrhů, zajištění vyjádření správců IS). Ve formátu PDF je „Zadání vyhledávací studie“ ke stažení zde a „Vyhledávací studie vedení cyklistických tras“ je ke stažení zde.

27.9.2016 Uzavřena smlouva o dílo s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o. na částku 127 050,- Kč vč. DPH.

14.6.2017 Rada města schválila přípravu žádosti o dotaci a uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, na zpracování a podání žádosti o dotaci na tento projekt za částku 246 840,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování projektového záměru, žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a finalizaci projektu; částka ve výši 177 870,- Kč vč. DPH bude vyplacena pouze po kladném posouzení žádosti; náklady ve výši 80% jsou způsobilými výdaji v rámci dotace).

25.7.2017 Uzavřena smlouva o dílo s firmou TNT Consulting, s.r.o. na částku 246 840,- Kč vč. DPH.

31.10.2017 Podána žádost o dotaci.

Vytvořeno 2.5.2018 16:29:25 | přečteno 888x | petra.karesova
 
 
load