ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vybavení odborných učeben v přístavbě ZŠ Řevnice

Cílem projektu bylo vybavit v přístavbě ZŠ Řevnice odborné učebny.

Popis projektu

Vybavení bylo pořízeno do dvou jazykových učeben, do jedné přírodovědné učebny, vlastivědné učebny a počítačové učebny.

Náklady na projekt a financování
Celkové náklady: 2 305 017,- Kč vč. DPH
Výše dotace: 1 546 681,- Kč vč. DPH
Finanční spoluúčast města: 758 337,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu:  Vybavení odborných učeben - ZŠ Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL)
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002117s

27.6.2016 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o záměru podání žádosti o dotaci.

17.8.2016 Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 26724791 na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 127 050,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje podání žádosti, studii proveditelnosti, dotační monitoring; náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace).

31.8.2016 Uzavřena smlouva o dílo s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. na částku 127 050,- Kč vč. DPH.

13.10.2016 Podána žádost o dotaci.

25.5.2017 Žádost splnila podmínky věcného hodnocení, formálních náležitostí a vyhověla.

8.6.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou KDZ, spol. s.r.o., Razov 1256, Vizovice, IČ: 15526691 za nabídkovou cenu 1 789 973,-Kč bez DPH, tj. 2 165 867,-Kč vč. DPH.

30.6.2016 Uzavřena Smlouva o dílo s firmou KDZ, spol. s.r.o. na částku 2 165 867,-Kč vč. DPH.

27.7.2016 Zahájení realizace projektu.

15.9.2016 Ukončení realizace projektu.

Vytvořeno 2.5.2018 17:12:48 | přečteno 1039x | petra.karesova
 
 
load