ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa

Cílem projektu je úprava I. etapy pěší naučné stezky „Burešovka“ od jejího začátku u  louky Červených po Trachtovnu (viz příloha) v délce 0,5km a jeho součástí je instalace řady prvků návštěvnické infrastruktury.

Popis projektu

Současný stav stezky je nevyhovující z hlediska estetického i bezpečnostního, a proto v rámci této etapy projektu bude realizována úprava stávajícího povrchu. Stezka se rozšíří na cca 1,5m šířky, bude vyrovnán příčný sklon a zhutněno stávající podloží. Povrch bude tvořit zhutněná zemina s kameny. Projekt počítá s realizací několika prvků návštěvnické infrastruktury, jako jsou např. lávky s opěrnými zdmi, zábradlí, odpočívadla, odpadkové koše,  závora. Realizace projektu umožní zvýšit rekreační potenciál příměstských lesů města Řevnice.

Příloha 1: Řešené území – trasa a etapy

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 906 928,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH)
Maximální předpokládaná výše dotace: 749 527,- Kč bez DPH
Předpokládaná finanční spoluúčast města: 0,- Kč bez DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa
Dotační program: Program rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích – posílení rekreační funkce lesa
Registrační číslo: 17/004/08520/120/000015

11.4.2017  Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

29.3.2017  Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou Karel Novák, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, IČ: 18975861 na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 12 100,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování a podání žádosti; dotační titul podporuje způsobilé náklady ve výši 80%).

5.4.2017     Uzavřena smlouva o dílo s firmou Karel Novák na částku 12 100,- Kč vč. DPH.

20.4.2017    Podána žádost o dotaci.

14.12.2016  Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov, IČ: 64526305 za nabídkovou cenu 793 097,- Kč bez DPH, tj. 959 647,- Kč vč. DPH.

16.5.2017     Rada města schválila Dohodu o ukončení smlouvy č. 1894 s firmou Milan Zámostný.

12.6.2017     Výběrové řízení na dodavatele - Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou MgA. Tomáš Tichý, Studená - H. Bolíkov, 378 53 Strmilov, IČ: 73570541 za nabídkovou cenu 749 527,- Kč bez DPH, tj. 906 928,- Kč vč. DPH.

30.6.2017      Uzavřena smlouva o dílo s firmou MgA. Tomáš Tichý na částku 906 928,- Kč vč. DPH.

24.1.2018       Předběžně schváleno poskytnutí dotace.

Vytvořeno 11.4.2018 15:06:24 | přečteno 1077x | petra.karesova
 
 
load